Newsfeed of LivenGuide

Please to comment

Bharat Sarkari Naukri provides you all the latest official Sarkari Results, Online Forms, Sarkari Naukri Jobs in various sectors such as Railway, Bank, SSC, Army, Navy, Police, UPPSC, UPSSSC & other sarkari job alerts at one place.


Please to comment

MINH KHUC 2

khi mà, dòng đã xa sông 

thì trăng vẫn chiếu buồn trong tháng ngày 

 

khi mà, chim đã xa bay 

thì cây vẫn trái tình hoài trông mong 

 

khi mà, mồ cỏ thu đông 

thì xuân xanh vẫn phượng hồng hè xưa 

 

khi mà, lạnh bếp tàn tro 

me long lanh lá rừng chưa hết ngàn 

 

đường duy tân – chợ bến thành 

chân ai thả bộ còn in khoé cười 

đời quên sao có ngậm ngùi 

đời nhớ sao lại có người cố quên?

 

Westminster, CA, 19.7.89

Nguyễn Tất Nhiên

 


Please to comment
Welcome Thu Tam Trinh to LivenGuide!

Please to comment
LÚC LẬT THUYỀN MỚI TIN RẰNG SỨC DÂN NHƯ NƯỚC - PHÚC CHU THUỶ TÍN DÂN DO THUỶ.  Những lúc một mình đứng trước biển, tôi lại thường nghĩ đến tâm sự của cụ Ức Trai trong bài thơ Quan Hải (*) Trở về từ ải Nam Quan sau khi khóc tiễn cha bị áp giải về Tàu, khi đi ngang qua cửa biển Bạch Đằng, nơi tiền nhân đã hai lần dùng cọc nhọn đại phá quân Nam Hán và quân Nguyên, Nguyễn Trãi bùi ngùi ngắm biển, suy ngẫm chuyện thịnh suy, tồn vong của các triều đại trước mà viết nên bài thơ này. Cũng có giả thuyết cho rằng bài thơ được Nguyễn Trãi sáng tác sau chiến thắng quân Minh của nghĩa quân Lê Lợi. Ngay 2 câu đầu của bài thơ, cụ Ức Trai cho thấy dù cũng đóng cọc gỗ xuống lòng sông như tiền nhân từng đánh thắng quân Nam Hán và quân Nguyên, lại giăng cả dây...See more

Please to comment