Newsfeed of LivenGuide

Tiểu bang NRW có thành phố Bonn đã có người nhiễm Coronavirus và trẻ em nhà trẻ mẫu giáo học sinh nghỉ học.
(Tuy nhiên một số trường  học sinh vẫn đi học)
Chắc phải mang khẩu trang khi ra ngoài.

RP livestream


https://www.youtube.com/watch?v=EqXJMcuBAh8Please to comment
https://www.tutorialspoint.com/the_art_of_happiness/the_art_of_happiness_creative_altruism.htm It is important that we see the impact of our generosity and benevolence. We need to include ourselves in the act of generosity as well. It is vital to have fun while doing the acts of benevolence. We need to have  creative altruism  in our lives — the need to be creative while doing an act of generosity. However, the recipient of our acts must also enjoy it. In case the recipient appreciates your efforts of generosity, it would imply that both you and the recipient are fond of kindness. The creative act of altruism can be of various types. The following can be a few  ideas for creative generosity Leaving a box of gifts at the reception of an old-age home or an orphanage, without telling your identity. This will take the kids by a surprise but will also be an act of kindness towards them. Gifting something valuable to...See more

Please to comment
VỤ VIRUSCORONA: SAO CÓ NHIỀU LÃNH ĐẠO DỐT QUÁ  Vụ Virus Corona đã lộ ra nhiều thành phần lãnh đạo kiến thức quá kém, không có khả năng, hay nói một cách khác là dốt. Tuy nhiên giữ vai trò quan trọng trong Bộ Y tế và Giáo dục.  Hôm 25 Tháng Hai, 2020, ông PGS - TS Phan Trọng Lân phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 rằng, học sinh đến trường sẽ an toàn hơn. Theo ông Lân lý giải , môi trường trường học dù đông đúc học sinh nhưng với hệ thống giám sát và các biện pháp tập huấn, phòng ngừa dịch bệnh trong trường học khá bài bản và đầy đủ như hiện nay ở TP.HCM thì khả năng các em đến trường sẽ an toàn hơn.  Nhiều người cho rằng, những phân tích của ông không có tính thuyết phục.  Ai có thể bảo đảm...See more

Please to comment

Phát ngôn mắc dịch

- Dân Làm Báo -


Please to comment
Chau Tran 22 Std.  · Öffentlich Thành công của đảng phong trào là đây nếu đảng phong trào làm được điều này cho hơn 93 triệu dân đối mặt với bệnh dịch hiện nay. #Thử_thách #Nghệ_thuật_lãnh_đạo - Thuật lãnh đạo là không phải về (năng lực) lãnh đạo mà là quan tâm (tận tâm) tới người dưới quyền lãnh đạo. (Simon Sinek) Simon Sinek 24. Februar um 21:55  ·  Leadership is not about being in charge. Leadership is about taking care of those in your charge. #LeadersEatLast 1 Kommentar Gefällt mir Kommentieren Teilen Kommentare Relevanteste Kommentieren ...           ...See more

Please to comment