Newsfeed of LivenGuide

Best Ways to Explore Everest Himalaya and Reach the Base Camp Everest Himalaya is the world’s famous Himalaya because of Mt. Everest. Everest is the tallest peak in the world. Lots of people from the globe are dreaming of visiting the base camp or see this big mountain at least once in a lifetime. There are several ways of exploring Everest Himalaya and reach the Everest base camp from Kathmandu. So, what are the best ways to visit the base camp and see the great Everest Himalaya? Check them here about the options of Everest ways options. Everest Base Camp Trek – Way to Reach the Everest Base Camp Pheriche valley Everest base camp trek is the best way of managing the Everest region and visit the world’s famous mountain base camp. Though, it is a pretty tuff option because it needs physically fit and a long holiday. If you are a usual hiker and have about two weeks of leave, you can trek to explore well...See more

Please to comment
https://traveltractions.com/travel-blog-platforms/ Top Travel Blog Platforms Reviewed – Which is the Best? Matt G Davison I make and work with a lot of people wanting to start travel websites, finding something versatile that was quick to deploy with minimal knowledge of code, was crucial. There are a few platforms where you can share maps, and travel stories easily. Some of them are specifically built just for travel bloggers which are really awesome, as you can share your stories, connect, and log your trips a lot easier. The most common website platforms were; WordPress, Wix, Blogger, Tumblr and Weebly, but I found more than 20 when I was looking. I decided to try 7 different travel blogging platforms. What I did to test:   Made a post, engaged with some people, and tried to make a journey, story, trip or route to see how each one functions and their pros and cons. TLDR: Some of the...See more

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  https://traveltractions.com/travel-blog-platforms/ 02:45 08/08/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Trang thông tin quốc tế này traveltractions.com có đề cập đến Livenguide Ts Tĩnh Lê Trung Tĩnh   nghĩ sao ? Xin mọi người hãy có ý kiến và lên tiếng về việc có người giả danh Livenguide tạo tài khoản trên Minds dán nhãn Livenguide có Cờ đỏ sao vàng hiện tại của Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vậy nếu có ai đó dán nhãn cờ vàng sọc đỏ thời quá khứ ở Việt Nam Cộng Hòa của Sài Gòn và miền...See more 15:07 10/08/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Lê Trung Tĩnh 15:08 10/08/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn chị Châu!! Chị thiệt tìm được những thứ em không ngờ luôn. 05:05 11/08/2020
   Tran Thi Diem Chau  TS Tĩnh ơi chắc do Algorith của trí tuệ nhân tạo nó kết nối điều mình quan tâm nên cảm ơn Livenguide mới phải, chị học hỏi ngày càng nhiều điều mới mẻ tại LivenGuide . Hy vọng anh chị em trong nước nhất là những người học phương pháp tư duy sáng tạo từ Giáo sư Phan Dũng biết đến Livenguide sử dụng & giới thiệu cho nhiều người khác. 10:47 11/08/2020
Please to comment

Buy CBD Releaf Salve 500MG online at just $60.00 from Nothing But Hemp. It is useful for joints, muscles, cuts, scrapes, burns and blisters. All of our CBD Oil products are tested for quality and safety. Buy now visit our website


Please to comment
    viết từ Paris   Một phụ nữ đi ngang những áp phích tuyên truyền cho ngày 30 tháng 4 được trưng bày tại Saigon hôm 11/4/2015.  Nếu một cộng đồng có một ngày mà trong ngày đó một nửa số người cảm thấy hạnh phúc và một nửa số người cảm thấy đau khổ thì ta nên đứng về nửa nào? Những người có hiểu biết và lương tri sẽ chọn đứng về phía nỗi đau. Tôi chưa bao giờ dám nói gì về ngày ba mươi tháng tư. Bởi vì thực tế quá phức tạp và những gì tôi biết là quá ít ỏi và rất có thể là không chính xác so với sự thật của cuộc chiến, một cuộc chiến mà chỉ tên gọi của nó thôi cũng đã có thể gây ra cả một cuộc chiến khác. Nhưng hôm nay, tình cờ tôi đọc...See more

  • Tran Thi Diem Chau  - Tình yêu và nỗi đau Có lẽ chúng ta sẽ đồng ý với Havel rằng chỉ có tình yêu mới chiến thắng được thù hận. Bao giờ chúng ta suy nghĩ và hành động theo hướng tích cực, không còn bị giam cầm trong thù hận, trong ghét bỏ, nghĩa là không còn bị ràng buộc trong những xúc cảm tiêu cực nữa, thì lúc đó hành động của chúng ta mới có thể có hiệu quả như chúng ta mong muốn. Bằng thù hận,...See more 20:38 23/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBfriend, Chau & LVG 02:23 24/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Philosophie? Ai không đứng về phía nỗi đau và đang "cay nghiệt" quá khứ lẫn hiện tại ? 02:54 24/09/2020
Please to comment