Newsfeed of LivenGuide

https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-charlottenburg-altes-schloss/ Berlin, Germany Cung điện Charlottenburg là - Cung điện cổ và phần cánh mới - là quần thể cung điện lớn nhất và quan trọng nhất của các vương quyền Brandenburg trước đây, các vị vua Phổ và các hoàng đế Đức ở Berlin. Đó là một trong những nơi yêu thích của bảy thế hệ cai trị Hohenzollern, những người có các phòng riêng và các phần của khu vườn nhiều lần được thay đổi và trang bị nội thất xa hoa.   Ngày nay, bạn có thể hiểu được thị hiếu thay đổi của dân chúng và những nhu cầu thay đổi sử dụng trong các nghi lễ và riêng tư từ thời Baroque đến đầu thế kỷ 20. Hầu hết được khôi phục và trang bị sau khi bị phá hủy nghiêm trọng trong Chiến...See more

Please to comment
-  In politics stupidity is not a handicap. 

- Women are nothing but machines for producing children.

(Napoleon Bonaparte)

FB photoQueen Louise of Prussia 
Hoàng hậu Louise nước Phổ, người phụ nữ có quyền lực đối đầu với vua nước Pháp Napoleon Bonaparte làm nên giai thoại "kim cương" và tự do.


Napoleon’s “beautiful enemy”: Luise, Queen of Prussia - YouTubePlease to comment
Notes on Proverbs 2021 Edition Dr. Thomas L. Constable Introduction THÔNG ĐIỆP Sách Châm ngôn có một ít lịch sử. Nó chủ yếu là giáo khoa văn; nó là một cuốn sách hướng dẫn rõ ràng. Giống như các sách về sự khôn ngoan khác trong Cựu ước, Gióp và Truyền đạo, nó không có đề cập đến luật pháp, nghi lễ, của lễ hoặc nghi thức của Y-sơ-ra-ên. Nó chủ yếu đề cập đến triết học. Theo định nghĩa, một triết gia là một người yêu thích sự thông thái. Châm ngôn là một cuốn sách chủ yếu tập trung vào sự khôn ngoan, cũng như Gióp và Truyền đạo. Theo nghĩa này, những cuốn sách này là triết học. Có một sự khác biệt cơ bản giữa triết lý mà chúng ta tìm thấy trong những cuốn sách này và tất cả các triết lý khác. Các triết...See more

Please to comment
  • Le Vinh Truong  like this.
    • Chloé Diễm Châu TT  just shared this status/Activity with Antibody Services 16:03 17/04/2021
Please to comment
Dọn nhà sang Livenguide thôi!

Please to comment