Newsfeed of LivenGuide

Tạm dịch: ""Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta (*), những người giàu có nhất lại khinh thường những người đã giúp họ giàu có." (Charlie Kirk).

(*) USA - Mĩ.


Please to comment

Just found this interesting. NBS: Nature based solutions


Please to commentÔi nhớ Sài Gòn mấy hôm nay,
có ai nghe bài hát này mà không chiêm bao?
Sài Gòn thiên thu nằm mộng 
heart   như bài thơ.

cheeky Có người bảo anh  Lê Vĩnh Trương hát Bolero mới hay, slow rock cũng hay nữa, đây xin mời m ọi người nghe "...Sài Gòn 20 mùa nắng lạ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

http://levinhtruong.free.fr/Nhac%20folder/07%20Hai%20muoi%20mua%20nang%20ha.mp3


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  just shared this status/Activity with Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong 23:12 14/05/2021
  • Lê Trung Tĩnh  Hoa đẹp quá chị Châu ơi 13:00 15/05/2021
   Chloé Thi Diem Chau Tran  jaa sinh nhật Nấm Mẹ lúc nàng mới ra tù chị tặng bài hát và cái hình này đó em, sau vụ mắng Trump...thì thôi... luôn, bây giờ lâu lâu cũng nhớ 14:01 15/05/2021
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  just shared this status/Activity with Trần Kim Thập 14:03 15/05/2021
Please to comment

Hi, this is Ola, a British-born art collector and part-time influencer. I've collected more than 100 digital arts, and I like to share my knowledge about digital illustrations and pencil work. I like to create characters with modern-day digital programs. Want to know more about Ola Nyman? Give her a visit, and you shall find something worth searching for.

Canon.com/ijsetup   Canon.com/ijsetup    Canon.com/ijsetup   ij.start.canon setup   123.hp.com/setup  123.hp.com/setup


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Hi Ola! 14:02 15/05/2021
Please to comment
Please to comment