Newsfeed of LivenGuide

 Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chúng ta là 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

NGUYỄN XUÂN PHÚC 

TÔ LÂM 

3 KẺ NÀY LÀ GIẶC ĐÓ MỌI NGƯỜI ÔI VÀ LÀ KẺ RA LỆNH GIẾT CHẾT CỤ KÌNH VÀ GIẾT HẠI GIA ĐÌNH CỤ KÌNH 

RỒNG NHỎ BÉ RẤT TỨC GIẬN KHI NHÌN THẤY DÂN TỘC MÌNH BỊ ỨC HIẾP QUÁ NHIỀU 

BA MIỀN BẮC TRUNG NAM CÙNG CHUNG MỘT LÒNG THÌ MỚI DIỆT TRỪ GIẶC NỘI XÂM RỒI SAU ĐÓ TỚI NGOẠI XÂM LÀ GIẶC TÀU ĐÓ  


Please to comment
CON NGƯỜI: CÓ HỌC- CÓ GIÁO DỤC  DƯỚI NHÃN QUAN KITÔ GIÁO –   &   — Nội Dung : I. Trên bình diện Nhân bản- xã hội : 1. Thế nào là con người có Học và con người có Giáo dục? - Người có học: Thủ đắc kiến thức , thiên về cái đầu - Người có giáo dục : Con người toàn diện hơn, biết sống phẩm giá cao cả của con người, thiên về cái tâm. 2. So sánh giá trị: ‘Chữ tâm kia bằng ba chữ tài’ 3. Tương quan biện chứng giữa ‘có học’ và ‘có giáo dục’ : ...See more

Please to comment

On the train to work, still night outside. Don't know why thinking about the days few weeks ago at the end of the year staying in France. Around Parcde Sceaux and the beautiful mansions where I wandered with my son after a stroll in the Parc the nice old roads. We were finding for some chocolate for the party at night in a family, the daughter was a class mate of our son. Oh sweet memories.


    • desire  Love reading what you write, tks Ts Lê Trung Tĩnh  What was on your mind at that time? 18:53 17/01/2020
Please to comment
Please to comment
  • Lê Trung Tĩnh  like this.
    • Lê Trung Tĩnh  Wow dep qua chi Chau oi 18:44 17/01/2020
Please to comment
    • desire  And if I should die tomorrow...."how do you want to die, well I would die like my father, fall asleep in peace, not scream like his passenger" :)) (Anthony McCarten- On Laughter TEDx München, Germany) 18:41 17/01/2020
Please to comment