Newsfeed of LivenGuide

Please to comment
Một bài báo về nghịch lý nông thôn Việt Nam với nhiều chi tiết về cuộc Cải cách Ruộng đất "long trời lở đất" ở làng quê Thái Bình. Hy vọng nó không bị gỡ. Người nông dân từ bao đời mong có mảnh ruộng để cày cấy. Đến khi có Việt Minh, họ được sử dụng như lực lượng đông đảo để "làm cách mạng". Trong cuộc CCRĐ đẫm máu và đầy oan khiên, họ lại bị kích động để đấu tố, đẩy người vô tội vào chỗ chết để được chia ruộng. Cuộc sống của họ cũng chẳng khá hơn mấy vào thời kỳ hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc XHCN với nhiều bất cập vô lý. Và rồi đến lúc nông thôn chậm chân trong cuộc đua với khu vực công nghiệp và dịch vụ, họ phải làm đơn xin trả ruộng để khỏi phải đóng các thứ thuế phí và kiếm nghiệp mưu sinh khác. Muôn đời...See more

Please to comment
Vĩnh biệt người hùng của Quân lực Việt Nam Cộng hoà “Ó Đen” Lý Tống !

Cuộc đời ngắn ngủi, ai rồi cũng phải ra đi ... vậy nên :
Người Việt Nam chúng ta trên toàn Thế giới hãy sớm cùng nhau đoàn kết lại, xây dựng nên tương lai giàu mạnh và hạnh phúc cho muôn đời sau !

Please to comment
Thế giới năm nay trải qua một mùa Phục Sinh buồn khi tin dữ tiếp nối tin dữ. Một tuần lễ sau khi Nhà Thờ Đức Bà Paris hơn 850 tuổi bị cháy, các cuộc đánh bom vào nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka đã diễn ra hôm qua và giết chết hơn 200 người.

https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-blast/bombs-kill-more-than-200-in-sri-lankan-churches-hotels-on-easter-sunday-idUSKCN1RX038

Please to comment
Sợ???: Bộ phim về giới đấu tranh thảm họa Formosa
"Họ đến nhà những người dân được chúng tôi phỏng vấn để đe doạ. Họ cho cảnh sát giao thông chặn đường xe chúng tôi để an ninh mặc thường phục gây gổ, khám xét tịch thu máy móc, điện thoại. Nhưng rất may chúng tôi được người dân và các cha xứ giúp đỡ, giải cứu, che chở, tránh được sự truy đuổi của an ninh trong đêm mưa bão, bảo toàn dữ liệu phim."
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47864680

Please to comment