Newsfeed of LivenGuide

Please to comment
Giàn mướp hương ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Tuổi thơ trỗi dậy.

Please to comment
Hoa hướng dương, Livenguide.

 • Lê Trung Tĩnh, Trien Le Vinh  and  2 others  like this.
  • Tân Tân  Hoa hướng dương ? 06:43 03/08/2016
  • Tân Tân  Hoa đẹp 06:49 03/08/2016
  • Lê Trung Tĩnh  Đúng rồi đó Nguyen Khanh Tam 09:28 03/08/2016
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Tina Nong  and  2 others  like this.
  • Tony Le Eurotour  So calm! 06:05 25/06/2016
  • Admin Livenguide  Hình đẹp! 05:21 01/07/2016
Please to comment

MÙI RẠ ẨM BÊN ĐƯỜNG...
"Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn. Lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng, trời về khuya vằng tiếng lúa...đê mê..."
Tư sản mại bản, Lý lịch ba đời, Ngăn sông cấm chợ, Tiến nhanh tiến mạnh, Chủ nghĩa xã hội, Kinh tế mới, Vượt biển vượt biên, Hải tặc, Khúc ruột nghìn dặm, Thái Bình, Cồn dầu, Thái Hà, Tiên Lãng, Thủ Thiêm...Lò và củi, Đặc khu, Hán tặc, Hán nô...39, ĐỒNG TÂM...
Con sông đào xinh xắn...Lúa thơm cho đủ hai mùa...đê mê
Mùi rạ ẩm bên đường...
Quê hương ơi! 


Please to comment
HAI TỬ HUYỆT CỦA CHẾ ĐỘ Hoàng Xuân Phú (*) Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng - quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội, và - quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý tại Điều 4 và Điều 17–18 của Hiến pháp 1992 là hai tử huyệt của chế độ. Vì vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng, và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. *TỬ HUYỆT ĐỘC QUYỀN...See more

Please to comment