Newsfeed of LivenGuide

Please to comment
Một bài báo về nghịch lý nông thôn Việt Nam với nhiều chi tiết về cuộc Cải cách Ruộng đất "long trời lở đất" ở làng quê Thái Bình. Hy vọng nó không bị gỡ. Người nông dân từ bao đời mong có mảnh ruộng để cày cấy. Đến khi có Việt Minh, họ được sử dụng như lực lượng đông đảo để "làm cách mạng". Trong cuộc CCRĐ đẫm máu và đầy oan khiên, họ lại bị kích động để đấu tố, đẩy người vô tội vào chỗ chết để được chia ruộng. Cuộc sống của họ cũng chẳng khá hơn mấy vào thời kỳ hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc XHCN với nhiều bất cập vô lý. Và rồi đến lúc nông thôn chậm chân trong cuộc đua với khu vực công nghiệp và dịch vụ, họ phải làm đơn xin trả ruộng để khỏi phải đóng các thứ thuế phí và kiếm nghiệp mưu sinh khác. Muôn đời...See more

Please to comment
Mừng lễ Phục Sinh
Happy Easter
Joyeuses Pâques
Hope the best for Sri Lanka, Notre Dame and the world.


Please to comment
HAPPY EASTER !
XIN GỬI LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN VỚI TẤT CẢ LIVENGUIDERS . CHÚC MỌI NGƯỜI KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC VÀ CÙNG CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH ♡♡♡

Please to comment
Cách Người Sài Gòn Xưa Đi Máy Bay .

- Video Toàn Cảnh Sân Bay Tân Sơn Nhất Xưa
Nguồn: THANIE VÕ.
28/9/2018

https://www.youtube.com/watch?v=7pl8Nr2a_Iw   


Please to comment