Newsfeed of LivenGuide

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Teddys Nguyen  Chuyện ở quê tôi... 06:28 19/08/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Haiz, xem buồn! 06:44 19/08/2019
  • Teddys Nguyen  Cảm ơn lời phản hồi của anh Tĩnh. Họ mưu sinh đã quá chật vật thì làm sao nghĩ tới chuyện an ninh chủ quyền của quốc gia!!! 18:33 19/08/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đoàn Nghiêm  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Teddys. Hay quá! 06:49 19/08/2019
  • Teddys Nguyen  Hy vọng một ngày không xa thì chính Livenguide của anh Tĩnh đã có công rất lớn trong việc đưa mọi người Việt nam BIẾT dấn thân vào chính trị. 18:39 19/08/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Dũng Nguyễn  Good 19:30 19/08/2019
Please to comment
ĐỊA CHẤN, KHỞI NGUỒN CỦA SÓNG THẦN Đỗ Ngà August 19, 2019 Phải nói ĐCS Trung Quốc là một tập đoàn chính trị có thủ đoạn vượt trội so với các ĐCS khác đang tồn tại trên thế giới. Từ khi Liên Xô đang là thời cực thịnh, ĐCS Trung Quốc đã đi những bước đi quan trọng tránh cho họ khỏi bị sụp đổ sau này. Sự trụ vững của ĐCS Trung Quốc bắt đầu bằng những bước đi rất sớm, bước đi ấy bắt đầu từ năm 1962, Trung Quốc quyết định không đứng chung xuồng với Liên Xô nữa. Và thêm vào đó là năm 1978 họ đã dẹp bỏ mô hình kinh tế cũ kiểu Liên Xô để xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. Sau 2 bước đi này thì Trung Quốc đã tạo cho mình một cách chơi riêng không cùng hội cùng thuyền với nhóm Liên Xô – Đông Âu. Vì đã tách khối nên sau này ĐCS Trung Quốc đã...See more

Please to comment