Newsfeed of LivenGuide

Trước những quyết định quan trọng như luật đặc khu, luật an ninh mạng, người Việt hoàn toàn không có tiếng nói. Các vấn đề hệ trọng đó được hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng sản quyết định và Quốc hội thông qua. Tuy nhiên cả hai đều không đại diện cho người Việt do không được lựa chọn bằng những cuộc bầu cử nghiêm túc, dân chủ và công bằng. Người Việt có quyền được biết, được quyết định, và được chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị phục vụ và đại diện cho mình! Đó là lý do chúng tôi tổ chức cuộc bầu chọn này. Bằng việc bỏ phiếu này chúng ta cất lên tiếng nói của chính mình và đề cử những lãnh đạo chính trị khác với những gì chúng ta đang bị buộc phải chấp nhận. Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả...See more

 • Trien Le Vinh, Hướng dẫn sử dụng  and  8 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Tran Thi Diem Chau  Phải có hoạt động mới thu hút cử tri quan tâm các bác trí thức yêu nước ạ, và tôi đã đề nghị một ý kiến: mọi nguời CẦN lưu ý nơi cộng đồng mình đang sống và làm việc ai có cống hiến, có tài đức và nghị lực can trường thì đề cử người đó tham gia Phong Trào BCLĐVNDC này. Đây cũng là cơ hội cho mọi công dân quốc gia có quyền tự ứng cử trước mắt là trong một phong trào, sau...See more 01:33 09/05/2019
  • Tran Thi Diem Chau  Ủa các vị được ứng cử và đề cử người khác sao suy nghĩ lâu quá không có ý kiến trong khi giặc cướp tấn công sát hại ngư dân đồng bào Việt Nam rồi mà các ngài chậm chạp quá không ? 16:26 18/07/2019
  • Tran Thi Diem Chau  Ts Tĩnh Lê Trung Tĩnh  có vision của tương lai vậy vận động cho project này xin hỏi Ts Tĩnh có sợ chính quyền đảng độc tài trù ẻo không? :)) 12:02 30/08/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Thấy 2 đảng của nước kia trù ẻo nhau ớn quá xá 12:04 30/08/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Chau & LVG 16:09 17/09/2020
Please to comment
Je croyais que vieillir me rendait bien maus​sade, Craignant chaque saison, les années, le tapage, Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade, Les cheveux clairsemés, les rides du visage.     Et puis je m’apercois que vieillir n’a pas d’âge, Qu’ il ne faut point gémir, au contraire chanter. Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage D’être beaux et trop courts quant il sont limités.     Je croyais que vieillir c’était le ciel tous gris, Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire, Les fleurs sans chansons, les arbres rabougir, Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.     Et puis je m’aperçois que vieilir rendre bien sage, Que je vis chaque instant sans penser à demain, Que je ne compte plus les années de mon âge, Peu importe le temps, le crayon à...See more

Please to comment