Newsfeed of LivenGuide

Lại nói tiếp chuyện về chiếc lư hương tượng đài Trần Hưng Đạo, sau khi bị cẩu đưa về Đền Đức Thánh Trần … Ở góc nhìn thẩm mỹ, ảnh 1 cho thấy một chỉnh thể cân đối và hoàn chỉnh gồm tượng đài Trần Hưng Đạo và lư hương. Có lẽ những người thiết kế và xây dựng tượng đài thời VNCH đã tính đến yếu tố này. Vì thế, nó không làm ảnh hưởng gì đến mỹ quan đô thị hay đến việc qui hoạch không gian của thành phố như nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ đã nói. Trong khi đó ảnh 2 (lư hương đã đưa về an vị ở Đền Đức Thánh Trần tại đường Võ Thị Sáu, quận 1) cho thấy hai chiếc lư hương trong cùng một không gian xem có vẻ dư thừa quá. Người đến viếng đền sẽ thắp hương ở lư nào? Nếu thắp nơi này mà bỏ nơi kia thì có bất kính với Đức Thánh...See more

Please to comment
Túm lại nên chơi thân lại với Mỹ (và cac nuoc G7, trừ Cn) hơn nữa, phải tìm mọi cách để người ta chịu thân với mình. Từ đó xem họ như một bạn đồng môn cùng nhau trau dồi, hoc hỏi lẫn nhau, phấn đấu theo cách mà G7 có đuoc, kiểu như ta học khá tìm chơi với nhóm học khá để cùng nhau hoc khá hơn, qua đó mong VN mình sẽ không bị đi lạc về mọi mặt nữa

Please to comment
Người Việt Daily News
Published on Feb 20, 2019
Đại Sứ Việt Nam tố phi trường Tân Sơn Nhất làm vỡ hành lý.
https://www.youtube.com/watch?v=RuP4VVzojak   


Please to comment
CÁI ĐẸP Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá. Cô liền tới gần chú tiểu và kiêu hãnh hỏi: – Tôi là hoa hậu, chú thấy tôi đẹp không? Chú tiểu nhẹ nhàng đáp: – Thưa cô, có cả hàng ngàn vạn người còn đẹp hơn rất nhiều. Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt: – Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào? Chú tiểu đáp: – Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là THÂN đẹp; ăn ở hiền hòa, thủy chung là NẾT đẹp; thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là CỬ CHỈ đẹp; thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là TẤM LÒNG đẹp; phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp cho người cô quả,... đó là TÂM HỒN đẹp; thấy người ta lâm nguy, sợ hãi thì nói lời...See more

Please to comment
Người Việt Daily News
Published on Feb 20, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=6vPQkZimRh0&t=17s   


Please to comment
Giải Ảo Thời Sự 190220 - Phần 1: Hoa Vi ly gián Tây phương. https://www.youtube.com/watch?v=voD0ACN8fwY     Giải Ảo Thời Sự 190220 - Phần 2: Chờ đợi gì từ Thượng đỉnh Trump-Kim? https://www.youtube.com/watch?v=4oJiM9nruLY     See more

Please to comment