Newsfeed of LivenGuide

Tài liệu về cụ Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký vẫn luôn là đối tượng bị xăm soi của kiểm duyệt.

https://m.plo.vn/van-hoa/dinh-chi-phat-hanh-sach-ve-phan-thanh-gian-884133.html


Please to comment
Please to comment
Chau Tran  ist mit  Pham Ngoc Canh Nan  und  11 weiteren Personen  unterwegs. 17 Min  ·  Ts Nguyen Ngoc Chu: Đoàn kết dân tộc là vô cùng quan trọng để đối phó với giặc ngoại xâm đang đe dọa toàn vẹn lãnh thổ nước ta. Bởi thế những vụ như Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng, Đồng Tâm - không thể tái diễn. Muốn vậy chính quyền phải có những thay đổi căn bản trong chính sách đất đai, là một trong những nguồn cơn của các xung đột vừa nêu. 1. Mọi sự việc khiếu kiện về đất đai cần được giải quyết qua con đường tòa án. Vai trò của tòa án phải được đặt đúng vị trí. 2. Mọi sự cưỡng chế đất đai phải...See more

Please to comment
Simon Chair in Political Economy  |  Trustee Chair in Chinese Business and Economics  |  Scholl Chair in International Business Email not displaying correctly? View it in your browser . What’s Inside the U.S.-China Phase One Deal?  Matthew Goodman ,  Scott Kennedy ,  William Reinsch ,  Stephanie Segal , &  Jack Caporal   January 15, 2020 Read Online On January 15, President Donald Trump and China’s Vice Premier Liu He held a long-anticipated ceremony in the East Room of the White House to sign a “Phase One” U.S.-China trade deal. The document, entitled “ Economic and Trade Agreement Between the United States of America and the People’s Republic of China ,” runs to 96 pages with eight chapters, covering intellectual property, technology transfer, trade in food and agriculture products, financial services, macroeconomic policies and...See more

Please to comment

Vu khống Mất dạy lũ chó săn 


Please to comment
Welcome Book Cheap Flights Ticket to LivenGuide!

Please to comment