Newsfeed of LivenGuide

Thông báo quan trọng. Dầu không bắt buộc nhưng gần như tất cả mọi người để lại thông tin như địa chỉ mail, trang mạng xã hội, blog cá nhân khi ký lá thư gửi Tổng thống Mỹ. Vì danh sách chữ ký được hiển thị tường minh cho mọi người nên có thể có spam mail đến các địa chỉ mail của các bạn do những công ty, tổ chức quảng cáo nào đó. Khả năng này cho đến giờ theo chúng tôi ghi nhận là rất nhỏ. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin báo trước với các bạn để lưu ý. Các thông tin bạn cung cấp thêm khi ký thư đơn thuần góp phần khẳng định bạn là ai bên cạnh các thông tin bắt buộc là tên họ, thành phố và quốc gia. Là người tổ chức công việc này, chúng tôi KHÔNG sử dụng các thông tin cá nhân trên cho bất cứ mục đích gì khác như gửi quảng cáo, mail, giới thiệu. ...See more

Please to comment
Que Huong Media
Published on Feb 19, 2019
Đọc Báo Vẹm 621 Ngày 19/2/2019
https://www.youtube.com/watch?v=jyl0zVi9CLA   


Please to comment
Trân Vũ
Published on Feb 20, 2019
Ngày Xuân Nghe Chơi Vài Câu Hát Xẩm - Tưởng Năng Tiến.
https://www.youtube.com/watch?v=aMhfxZSKz2U   


Please to comment
Thời sự & Giải trí
Published on Feb 20, 2019
Nguyên cớ vì đâu phong trào xây chùa, đi lễ... lại lên cao như vậy?
https://www.youtube.com/watch?v=RUJAkEFu0_A   


Please to comment
Thời sự & Giải trí
Published on Feb 19, 2019
Ồ ạt dâng sao giải hạn - Người dân đang bị lừa gạt, bị lợi dụng!
https://www.youtube.com/watch?v=mVsVBySVcTs   


Please to comment
VOA Tiếng Việt
Published on Feb 20, 2019
Giải pháp cho nền kinh tế suy sụp của Venezuela.
https://www.youtube.com/watch?v=B_w277dx9Kk   


Please to comment