Newsfeed of LivenGuide

Please to comment
"I will tell you the beginning, and, if it please...you may see the end."
Shakespeare, As you like it Act 1, Scene 2

Please to comment
The revenge of geography, Robert D Kaplan. Berlin wall. You could walk up and touch the wall almost anywhere on the western side, where the graffiti was; the minefields and guard towers all lay to the east. Trần Thị Diễm Châu   Đoàn Nghiêm   Le Vinh Truong   Lê Quang Huy   See more

Please to comment
CẤP BÁO: TRUNG CỘNG TUYÊN TRUYỀN QUẢ ĐỊA CẦU GIAN LẬN VỀ LÃNH THỔ VIỆT NAM TẠI UKRAINA Băng đảng Tàu ngụy phản động cộng sản việt nam đã âm thầm dâng đặc khu Vân Đồn cho Tàu vào tháng 5/2019. Quả địa cầu này vào năm ngoái 2018 đã bị bọn Trung Cộng tuyên truyền trong nước cho đám dân ngu của nó, nói Vân Đồn là của Trung Quốc. Hiện nay, tại Ukraina, bọn Trung Cộng đang bán những quả địa cầu này in bằng tiếng Nga, trên đó bản đồ Việt Nam đã bị cắt mất Vân đồn và vùng Quảng Ninh, chúng đã nhập vào nước nó và tuyên truyền xuyên tạc những vùng lãnh thổ Việt Nam này là của chúng nó. Bản đồ nước Việt Nam không còn hình chữ S nữa mà đã biến thành chữ J. #ĐMCS See more

  • Teddys Nguyen, Nghiem Thanh Tam  and  1 others  like this.
    • Con cháu Hai Bà Trưng  Quá căm tức cái bọn chó cộng sản điên cuồng này :(( 13:38 17/08/2019
    • Nghiem Thanh Tam  just shared this status/Activity with Nghiem Thanh Tam 22:07 18/08/2019
    • Nghiem Thanh Tam  just shared this status/Activity with Nghiem Thanh Tam 22:08 18/08/2019
Please to comment
Trung Cộng đã cướp nước ta từ ngày 30/4/1975 nhưng dân ngu thì vẫn đang say mê ăn bánh vẽ VN thắng Pháp, VN thắng Mỹ do Trung Cộng tặng, sướng quá cười híp mắt, ănh nhậu ngày đêm nên biến thành loại đầu người óc heo ngu hơn con lợn rồi. Dân Hong Kong thật tuyệt vời https://www.facebook.com/100008110031490/videos/2441158942831083/?__xts__%5B0%5D=68.ARA61_6Ny3HzdYMOWtvnfmCjwPzGGxO8OyylaSsKKRDVDtXWO51vSoJgI_hwH795gC_yJs92Sre_qL5K4CM53m9M6LB7w_Ow4CJM7uvswqZG3Plk01sHvYbLNnyCkxpX3eq0gOPRqHi-J1dCqddoE6XUy-M4_Ya_J0VHcnovnu15sU4qXvcBneMAMXa5DgY_0gfORrPOgn See more

Please to comment
Bao giờ dân Việt Nam biết đứng bằng hai chân? https://www.facebook.com/100008110031490/videos/2441158942831083/?__xts__%5B0%5D=68.ARA61_6Ny3HzdYMOWtvnfmCjwPzGGxO8OyylaSsKKRDVDtXWO51vSoJgI_hwH795gC_yJs92Sre_qL5K4CM53m9M6LB7w_Ow4CJM7uvswqZG3Plk01sHvYbLNnyCkxpX3eq0gOPRqHi-J1dCqddoE6XUy-M4_Ya_J0VHcnovnu15sU4qXvcBneMAMXa5DgY_0gfORrPOgngLTOhtNFZQbHLriwy12_Vax6NtY_NMDO7ri59j_mFuZa0gbAplOFJ99u-WtEAIwo3f&__tn__=H-R See more

Please to comment