Newsfeed of LivenGuide

EU đã lên tiếng với chính phủ Việt Nam về vụ tập kích Đồng Tâm. Liệu điều này có ảnh hưởng đến việc phê chuẩn EVFTA của Nghị viện châu Âu sắp tới?

Trong khi đó, các thông tin khác nhau được đưa ra liên tiếp từ những người có trách nhiệm của Bộ CA khiến cho đến nay người ta vẫn chưa biết đích xác nguyên nhân cái chết của 3 CA. Họ bị chết vì té giếng trời hay bị đâm rồi sau đó té ngã xuống? Nhưng dù nguyên nhân có là gì thì họ cũng bị chết trong lòng giếng trời trong khi đột kích đêm khuya vào nhà dân


Please to comment
  Ê-xê-chia làm vua Giu-đa (II Sử Ký 29:1,2; 31:1) 1Năm thứ ba đời trị vì của Ô-sê, con Ê-la, vua Y-sơ-ra-ên, thì Ê-xê-chia, con A-cha, vua Giu-đa, lên làm vua. 2Khi lên ngai, vua được hai mươi lăm tuổi, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-bi, con gái của Xa-cha-ri. 3Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như Đa-vít, tổ phụ vua, đã làm. 4Vua phá hủy các nơi cao, đập vỡ những trụ thờ, triệt hạ các tượng A-sê-ra, và đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. Vì cho đến lúc đó, dân Y-sơ-ra-ên vẫn xông hương cho nó;...See more

    • Tran Thi Diem Chau  Lời Chúa là ánh sáng sự sống. Bóng tối không chấp nhận sự sáng. Phước cho người nhu mì vì sẽ được hưởng đất. ...Hạt gieo vào đất tốt sẽ kết quả. Tạ ơn Chúa. 04:55 16/01/2020
Please to comment

Tụi mày sẽ bị trừng phạt những gì gây ra cho dân tộc Việt Nam tao cả thế giới đã vào cuộc rồi đấy bọn mày xem nhé  

 


Please to comment
Please to comment
Please to comment