Newsfeed of LivenGuide

Cotswold, beautiful old English villages

Cotswold, beautiful old English villages

Cotswold AONB or Area of Outstanding Natural Beauty, the name tells you everything. It is where you can find hills below brooks, trees above clouds and romantic old English villages with thatched roofs and stone walls. Two short driving hours from London, and a stone throw from where I pass my days and nights among hills and mist. The Cotswolds is a rural area of south central England covering parts of 6 counties, notably Gloucestershire and Oxfordshire. Its rolling hills and grassland harbour thatched medieval villages, churches and stately homes built of distinctive local yellow limestone.

BOOK NOW

Please to comment
Please to comment
Trang bị Không quân Nga => tiềm lực…không đùa được đâu ! (Không quân Việt Nam hiện nay được trang bị nhiều loại vũ khí chiến đấu và khí tài của CHLB Nga)

Please to comment
Đồng minh & điểm chiến lược của Trung Quốc. (Có 4 tầng đồng minh & hệ thống đạo quân thứ 5) Lê Vĩnh Trương- QNCBĐ (TC Nghiên Cứu & Phát Triển 5(148) 2018) Trung Quốc luôn tuyên bố không liên minh, thậm chí các thế hệ lãnh đạo chủ tịch Đặng, Giang, Hồ đều tuân thủ thao quang dưỡng hối (dấu mình chờ thời) và tuyệt bất đương thủ (tuyệt nhiên không đứng đầu). Truyền thông phi Hoa đánh giá Trung Quốc không cần có đồng minh, và truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng kết bạn bất kết minh (结伴不结盟). Tuy nhiên thực chất họ đang triển khai các đồng minh ngắn hạn và tiền đồn dài hạn của họ. Đồng minh ngắn hạn vì Bắc Kinh quán triệt ý tưởng nền không thể có đồng minh dài hạn và không muốn đi đầu phí sức. Về bề ngoài, Bắc Kinh cẩn trọng vì ở quan...See more

Please to comment
Cảm ơn bác Teddys Nguyen luôn post những video âm nhạc tràn đầy xúc cảm. Tôi bật lên nghe, thỉnh thoảng chuyển qua trang khác vừa làm việc vừa nghe, rất thú vị.
Mời mọi người nghe và thêm bác Teddys vào Liên hệ https://www.livenguide.com/status/3817-teddys-nguyen.html#status-3817

Please to comment