Newsfeed of LivenGuide

Please to comment
After conquering England in 1066, William the Conqueror continued to organise the royal ceremonies as all the previous Anglo Saxon kings had done before. It is to provide the illusion of continuity.
+1

Please to comment
Trung Quốc nghiên cứu lịch sử phục vụ mưu đồ chính trị Những năm qua, giới sử học Trung Quốc (TQ) đã và đang ráo riết tiến hành các nghiên cứu nhằm phục vụ âm mưu bành trướng lãnh thổ, lấn chiếm Biển Đông. Cho rằng Việt Nam (VN) là trở ngại lớn nhất ngăn cản âm mưu đó, gần đây TQ một mặt công kích lập trường Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, một mặt tung ra luận điệu lôi kéo nước ta ‘lãng tử hồi đầu’, trở về ‘đại gia đình Bách Việt’ của họ. Luận điệu này đang được giới sử học TQ ra sức chứng minh bằng các nghiên cứu. Qua các nghiên cứu ấy ta thấy họ đang lợi dụng những tư liệu sử học tù mù về cộng đồng Bách Việt và Lạc Việt xa xưa, nhất là sự nhập nhèm giữa ‘người Việt’ (Việt nhân) trong Bách Việt với người VN, và sự...See more

Please to comment
TQ đang tập hợp quân đội chuẩn bị đối phó với người Hồng Kông. Người Việt không thể quyết định được số phận của Hồng Kông nhưng có thể TỰ QUYẾT, ĐÒI TỰ DO CHO MÌNH bằng cách ỦNG HỘ LỰC LƯỢNG PHỤ NỮ! Bạn còn chờ gì nữa? Chờ thêm ngày nào đất nước càng đau khổ, càng lệ thuộc TQ thêm chừng đó! https://www.facebook.com/lucluongphunuvietnam/videos/343395173282214/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfWpsUSR6b7uAUiXCnADbt6hYVOC84JLlTRO8UWXBuVcEialEfByQe2q1wOl--yrts2V9pvgGM7kzRuKJg08E6tQcr8DcGVMpcZJS7VEg1X7kU8PJy4frmlAgLKr9Rx4B3XWXiW9P0V3X3HC615LZoAUCZ0ZxfGA0mTj5oK23cQtp-5Y0U8Yla_nAobJVWu6ddZ_QRXHNzJP5_g_8ABLDBmMVTWnaP-9VP_SU-QPTT0IwTI0CUUnfyWhu9kpgIYqAHBH0YRM1G_e-UFt-bVqqbccWGCkSg7qXli7Ds9-E8HFZHqKkd4IB_6C3rGMrbH8xroeHg2xLg244YWoaTbc2ppldiW-IahD2KqA&__tn__=-R See more

  • Teddys Nguyen, Nghiem Thanh Tam  and  3 others  like this.
    • Con cháu Hai Bà Trưng  Quá căm tức cái bọn chó cộng sản điên cuồng này :(( 13:43 17/08/2019
    • Con cháu Hai Bà Trưng  Xin hãy ủng hộ Lực Lượng Phụ Nữ Việt Nam để đánh đuổi quân cộng sản man rợ ra khỏi thế giới loài người. 13:44 17/08/2019
    • Nghiem Thanh Tam  just shared this status/Activity with Nghiem Thanh Tam 22:08 18/08/2019
Please to comment