Newsfeed of LivenGuide

  • Lê Quang Huy, Teddys Nguyen  and  2 others  like this.
    • travco holidays  Travco Holidays is the Outgoing and Domestic arm of Travco Group, providing all tour and travel requirements of both corporate and individual travelers, all through the Travel Shops in 19 prime locations and online. Travco Holidays knowledgeable and friendly staff makes utmost effort to make the best deal available to its clients. Apart from our wide range of pre-packaged holiday destinations, we excel in designing tailor made packages for domestic and outbound travelers. Worldwide hotel bookings, ticketing (domestic and international), visa and passport assistance, international cruise lines and railway reservations, travel insurance, sightseeing tours, local & international limousines and car rentals services are also included among our specialties. Travco Holidays is a one-stop enterprise that offers the complete range of travel related services. We cater with the full spectrum of travel requirements and most exacting standards of the most discerning of travelers, no matter what the budget or time frame is.
      https://www.travcoholidays.travel/
      15:12 24/09/2019
Please to comment
Chuyện người phụ nữ tinh thông tướng số muốn sinh con làm thiên tử Mong muốn trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, sinh ra vua, nhưng người phụ nữ tinh thông tướng số này lại không thể toại nguyện, chỉ sinh được một người con trai. Mặc dù vậy, con trai bà là một kỳ nhân hiếm có, đỗ trạng nguyên, làm quan đến tước quốc công, trở thành nhà chiến lược kỳ tài, nhà thơ có ảnh hưởng sâu sắc và còn được dân gian coi là nhà tiên tri số một trong sử Việt. Vào thời nhà Lê ở làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, xứ Hải Dương (nay thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) có người phụ nữ đặc biệt thông minh tên là Nhữ Thị Thục. Bà là con gái của quan thượng thư bộ Hộ, tiến sĩ Nhữ Văn Lan dưới thời Lê Thánh Tông. Vì sinh trưởng trong một gia đình...See more

Please to comment