Newsfeed of LivenGuide

"...Sau khi cha mất, Lê Quý Đôn thường hay lên chùa cầu siêu. Một lần thấy ông đến, nhà sư trong chùa mừng rỡ nói: Quan Bảng tới chùa, may mắn làm sao! Bần tăng có điều muốn nhờ quan chỉ giáo. Chả là đứa tiểu đồng của bần tăng nghe người nào đó đố chữ, về hỏi, nhưng bần tăng nghĩ không ra, nên đành theo lời quan Bảng dạy ‘Nghi nhất tự lai vấn’. Câu đố thế này, xin quan chỉ giáo cho: Thượng nhi bất thượng, Hạ nhi bất hạ, Thả nghi tại hạ, Bất khả tại thượng. Nghĩa là: Trên không thể trên, Dưới không thể dưới Nhưng nên ở dưới Không thể ở trên Lê Quý Đôn vắt óc suy nghĩ cũng không sao nghĩ ra được. Lúc này tiểu đồng bỗng ở ngoài chạy vào và nói cậu đã giải được rồi. Lê Quý Đôn hỏi thì tiểu đồng nói đó là chữ nhất...See more

Please to comment
"...Làm việc phải kiên trì, bền lòng, một khi đã xác định được chính xác mục tiêu thì phải không vì sự can nhiễu của bên ngoài mà sao nhãng. Mạnh Tử có trí thông minh và tuệ căn bẩm sinh, nhưng cũng có tính ham chơi giống như những đứa trẻ khác. Một hôm, Mạnh Tử trốn học đi ra ngoài chơi nửa ngày mới trở về. Khi Mạnh Tử trở về nhà, Mạnh mẫu không nói lời nào lập tức dùng kéo cắt đứt mảnh vải mà bà đang dệt thành hai mảnh. Ngay khi Mạnh Tử còn đang hốt hoảng kinh ngạc, Mạnh mẫu nói: “Việc nghỉ học của con cũng giống như việc mẹ cắt đứt mảnh vải này. Người quân tử học để thành danh, thỉnh giáo người khác là để làm tăng thêm tri thức. Có tri thức, thì lúc nhàn nhã sẽ được an tĩnh bình hòa, lúc hành động thì có thể rời xa tai họa. Con hôm nay...See more

Please to comment
    • FB Chau Tran  Take it easy baby ! :D 16:37 22/09/2019
Please to comment