Newsfeed of LivenGuide

Gia Cát Lượng đưa ra 2 lời tiên tri kỳ lạ, chuẩn xác sau hàng nghìn năm khiến hậu thế kinh ngạc (Bài và ảnh sưu tầm) Suốt 2000 năm qua cho đến tận ngày nay, những lời tiên tri của Gia Cát Lương vẫn là bí ẩn chưa thể nào giải mã hết. Theo sử sách ghi lại, Gia Cát Lượng vốn là người đất Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông), quận Lang Nha đời Thục Hán. Ông sinh vào mùa Thu năm Tân Dậu (181). Lá số của ông là một trong 1.000 lá số của những người có ảnh hưởng lớn nhất cổ kim, được in trong cuốn “Tử vi đẩu số toàn thư Trung Quốc”. Theo lý giải của tử vi thì Gia Cát Lượng là người “tuyệt thế kỳ tài, thiên hạ vô song”. Gia Cát Lượng vô cùng hiếu học, ông đọc đủ loại sách vở và tầm sư học đạo khắp nơi. Kinh Dịch được ông nghiên...See more

    • Teddys Nguyen  Tiền triều quân sư Gia Cát Lượng Hậu triều quân sư Lưu Bá Ôn Ngũ bách niên tiền ngô tri nhu Ngũ bách niên hậu nhu tri thùy? Tạm dịch: Quân sư triều trước là Gia Cát Lượng Quân sư triều sau là Lưu Bá Ôn 500 năm trước ta biết ngươi 500 năm sau ngươi có biết ta? Lưu Bá Ôn nhìn tấm bảng hiệu kinh ngạc nói không nên lời. (Hết trích) 20:11 09/09/2019
Please to comment
Please to comment
Please to comment