Newsfeed of LivenGuide

"Khách ngồi lại cùng em đây chốc nữa  Tay em đây mời khách ngã đầu say Đây rượu nồng và hồn của em đây Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử" Đó là mấy câu thơ trong bài Lời kỹ nữ của Xuân Diệu, đọc được hồi nhỏ trong quyển Thi nhân Tiền chiến trước 75. Quyển này tả tác giả các bài thơ lãng mạn cỡ này như Xuân Diệu, Thế Lữ ngoài Bắc phải lén bặt nghe các đài của miền Nam ngâm thơ của mình. Và thỉnh thoảng trong các đợt cải huấn thường bị bắt treo các tập thơ "phản động" đó lên trên cây và lấy roi quất, vừa quất vào tập thơ của mình đến rách bươm, vừa phải liên tục tự hối sao lại có lúc làm những bài thơ ủy mị và luyến ái đến độ như vậy. Quất roi vào thơ tình của mình: thật thể hiện hết...See more

  • Trần Kim Thập, Hung Vo  and  1 others  like this.
    • Trần Kim Thập  Rất thú vị. Lâu lâu, hứng, cứ viết tiếp...tại sao không? 15:24 24/05/2020
Please to comment
Nhận được thư của Minh Việt, copy past ra chia sẻ mọi người. Không ngờ một dự án quý giá, đầy tâm huyết của anh Gấu  Anh Pham   lại gặp nhiều khó khăn vậy. Thuyết phục được mọi người tham gia đã khó, sau đó còn gặp đến 64% nghỉ học-hoàn tiền! Thật khâm phục tinh thần phục vụ và nhẫn nại của anh Gấu người chủ trì công việc rất hữu ích cho cộng đồng này. Những người quen của mình có con tham gia chương trình này đều có phản hồi rất rất tốt. Các cháu từ Việt Nam không chỉ học kiến thức, ngoại ngữ, mà đặc biệt còn hấp thu tinh thần tự học và say mê học vì chương trình rất thú vị. ******************** Kính thưa các ông bà, anh chị, các vị phụ huynh, và bạn bè quan tâm đến Minh Việt Academy. Thư này được gửi tới khoảng 16 ngàn quý...See more

Please to commentAkiane Kramarik

The fragile beginning of the human being, one of the biggest mysteries of the universe, should never be taken for granted.

The red and blue streaks of oxygenated and non-oxygenated blood represent the contrast of our life experiences as mortality and immortality, divinity and humanity continuously co- exist.

The fluid style of The Beginning is unique and very different from most of my paintings, because I used a substantial amount of water and gravity for creating "the foundation of a human life".


Please to comment
Creating a forex trading strategy lets you view your trading more objectively. With such a stable forex trading strategy in place, the bottom line will be that no single trade will be able to make a huge dent, then you’ll be able seeing each trade as part of your regular trading activities. You trade on the principle of tested techniques in the short term, instead of individual hunches. You are putting the individual trades in the broader context of your money management principles over the long term. FX Trading strategies can be based on technical analysis, or fundamental events, etc. The Forex trader’s currency trading strategy generally consists of trading signals that cause decisions to buy or sell. Trading techniques can be either manual trading or automated trading signal generation methods. Manual processes include a trader sitting in front of a screen searching for signals to be exchanged, and deciding whether to buy or sell. Automated systems require...See more

Please to comment
Creating a forex trading strategy lets you view your trading more objectively. With such a stable forex trading strategy in place, the bottom line will be that no single trade will be able to make a huge dent, then you’ll be able seeing each trade as part of your regular trading activities. You trade on the principle of tested techniques in the short term, instead of individual hunches. You are putting the individual trades in the broader context of your money management principles over the long term. FX Trading strategies can be based on technical analysis, or fundamental events, etc. The Forex trader’s currency trading strategy generally consists of trading signals that cause decisions to buy or sell. Trading techniques can be either manual trading or automated trading signal generation methods. Manual processes include a trader sitting in front of a screen searching for signals to be exchanged, and deciding whether to buy or sell. Automated systems require...See more

Please to comment

I am a blogger and I write a blog for general knowledge. If you are preparing for a government job then go to my website GkFriend.com and read my blog post in Hindi.


Please to comment