Newsfeed of LivenGuide


 
Tan Le's astonishing new computer interface reads its user's brainwaves, making it possible to control virtual objects, and even physical electronics, with mere thoughts (and a little concentration). She demos the headset, and talks about its far-reaching applications.

This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

ABOUT THE SPEAKER

Tan Le · Entrepreneur

Tan Le is the founder & CEO of Emotiv, a bioinformatics company that's working on identifying biomarkers for mental and other neurological conditions using electroencephalography (EEG).
https://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves


Please to comment

Many times when you are looking for cheap flight deals for flight tickets booking then you also required the support of Travel Agency in USA. Book Cheap Flight Tickets +1-800-918-3039 is the leading agency for the flight tickets and our lowest airfare flight booking deals are best for you.


Please to comment
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC THIỀN TUỆ VIPASSANA - 21 NGÀY - KHÓA 5 CÁC GIẢNG SƯ : - Sư Minh Tâm (nguyên giáo sư Đại học New South Wales và Đại Học Sydney, Australia). - Sư Chakma (Tiến sỹ Phật học và ngôn ngữ Pali, India) - Và một số giảng sư thỉnh giảng khác sẽ mở các lớp học tu thiền Tuệ Thời gian Lớp 5 : từ ngày 22/01 - 11/02/2020 (nhằm ngày 28 tháng chạp - 11 tháng giêng năm Canh Tý ) Chủ đề: Cách học tập tu để có thể thăng hoa vào dòng thánh từ thấp đến cao. Cách thể nhập tầng thiền thứ nhất (1st Jhana), tầng thiền thứ hai; chuẩn bị trên đường giải thoát. Bao gồm 37 phẩm trợ đạo I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 1. Tất cả mọi...See more

Please to comment

Bà Queen cư xử thật khôn ngoan và tình lý. Neo giữ Harry và Meghan một cách đầy tình cảm. Mặc dầu cô Meghan và anh Harry này nhiều lúc cũng kỳ. Nhưng thôi ai chấp chi tuổi trẻ.

Queen agrees 'transition' to new role for Harry and Meghan

https://www.bbc.co.uk/news/uk-51099102


Please to comment

 

The Springfield Public School started in the year 1996, is one of the best  Boarding schools in India with facilities that support excellence in all areas. Springfield Public School is run by Shanti Educational and Charitable Trust (Regd.) with sole aim to provide quality education to the deserving and meritorious students.

One of the afforable Boarding School with great facilities for students of all ages. Organic Vegetable Garden, Sports Facilities, Excellent result, Competitive coaching and Personality development with holistic approach toward nurturing a child in Best Boarding School of North India. 

 


  • Lê Trung Tĩnh  like this.
    • Lê Trung Tĩnh  You can choose the category "In English" to make it easier for English speaker to find your post. Springfield Public School  20:26 12/01/2020
Please to comment
Học tư duy người Do Thái, tu nghiệp sinh Israel tâm sự: Ông chủ trại cà nghiêm khắc bắt dọn gốc phải sạch đến từng trái, rải phân compost phải đúng từng centimet THỨ 4, 08/01/2020, 15:58   3 CHIA SẺ 6 bài học người Do Thái dạy con, cha mẹ nào cũng nên học hỏi Chiến lược dẫn đầu của người Do Thái: Khi người khác mông lung, họ đã kiếm được tiền; khi người khác tỉnh táo, họ đã kết thúc trận trường; khi người khác tiến vào chỉ còn nước giúp họ thu dọn chiến trường Làm việc có sự nghiêm túc và tỉ mỉ chắc chắn đem lại hiệu quả cao - và đó chính là phương châm làm việc của...See more

  • Lê Trung Tĩnh, desire  like this.
    • desire  "Dân tộc Do Thái được đánh giá là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới" VN trong list luon:))) 18:04 08/01/2020
Please to comment