Newsfeed of LivenGuide

Quyền tự do ngôn luận là gì?

Phụ nữ có quyền này không?

Nếu có quyền này thì ai lắng nghe họ?

Phụ nữ chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực Nếu được ủng hộ, trợ giúp, giáo dục, thì vai trò "phục vụ" gia đình, xã hội, cộng đồng ở vị trí dẫn dắt ắt hẳn tốt hơn đàn ông, có phải không?

https://www.youtube.com/watch?v=u5fETRyn9QkPlease to comment

Muk Hair Styling Products in Forest Hill - Cutters Hairdressing

Get the professional Muk Hair Styling Products in Forest Hill from Cutters Hairdressing. Check out our unique selection of Muk Hair Styling Products. Shop Now!


Please to comment
https://timban.baotreonline.com/ Tìm bạn bốn phương – TRẺ Magazine   Mọi mối tương giao bắt đầu từ sự gặp gỡ . Giới tínhGiới tính──────────NamNữNam (LGBT)Nữ (LGBT)Chưa xác định Tuổi từ────────── Quốc gia---------------------------- " Nhà hiền triết Socrates sau nhiều năm dành dụm xây được cho mình một căn nhà khiêm tốn. Thiên hạ ai thấy cũng có phê bình. “Mặt tiền trông kỳ quá!” “Nội thất này không đẹp!” “Phòng ốc sao mà bé tí!”… Ông trả lời: “Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng ước gì tôi có bạn bè tốt để làm nó chật bớt.” " Trần Thị Diễm Châu G iới: nữ 100% T ìm bạn cùng du lịch vì sức khỏe và thưởng...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Fred Le  like this.
 • Please to see more comments
  • Tran Thi Diem Chau  Cảm ơn LivenGuide 21:12 09/12/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau 13:09 20/12/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Kaya Nguyen 17:05 15/01/2021
  • Tran Thi Diem Chau  Kaya em còn nhớ mục tìm bạn không? 17:06 15/01/2021
  • Tran Thi Diem Chau  Phụ nữ Việt Nam có quyền lựa chọn người đàn ông của mình nếu biết sử dụng nhiều phương tiện trên Internet hiện nay. 17:08 15/01/2021
Please to comment
The physical benefits of walking are clear: 1. You can reduce your risk of heart disease and strokes by walking regularly. It’s great cardio exercise, lowering levels of LDL (bad) cholesterol while increasing levels of HDL (good) cholesterol. The Stroke Association says that a brisk 30-minute walk every day helps to prevent and control the high blood pressure that causes strokes, reducing the risk by up to 27 percent. 2. A brisk walk helps to boost your circulation and increase oxygen supply to all your cells, giving you great benefits such as more energy and even healthier looking skin. 3. Walking even boosts your immune system for 24 hours - who knew? 4. Walking is also great for getting some more Vitamin D. Many people in the UK are vitamin D deficient which is essential for important things such as bone health. Walking has plenty of mental health benefits as well: 6. Being active promotes mental health and wellbeing. It improves...See more

Please to comment

I received something as below and think it is helpful for all of us:

Time and time again, scientific studies have shown us that if we do the following five things listed below, happiness will increase.

 1. Connect
 2. Be Active
 3. Keep learning
 4. Help others
 5. Taking notice

Please to comment

Mời mọi người nghe các bài nhạc Noel và Xuân, Chuyên đề Đại tá Đông, giọng ca Lê Vĩnh Trương Le Vinh Truong 

http://levinhtruong.free.fr/Nhac.html


Please to comment