Newsfeed of LivenGuide

Khi nào hết cúm Tàu mọi nguời đến thăm nuớc Anh nhé. Có những ngôi làng và cảnh đồng quê rất đẹp.


  • SamuraiGenghiskhanNinja, Tran Thi Diem Chau  and  1 others  like this.
    • Tran Thi Diem Chau  Ts Tĩnh Lê Trung Tĩnh  có cung tần mỹ nữ cầm kỳ thi họa ...đối ẩm giao bôi nữa ;) "đại bàng sẽ hạ cánh" 03:35 20/09/2020
Please to comment

Đây là khuôn viên của một đại học gần chỗ tôi ở. 


  • Subtract Multiply  like this.
    • Subtract Multiply  Đã ! Khuôn viên nhiều trướng ĐH ở VN chật hẹp do chính sách củ chuối xưa kia muốn nhét các trường ĐH vào thành phố, thủ đô.. 18:21 17/09/2020
Please to comment