Newsfeed of LivenGuide

If you want to reserve your Delta Flight Tickets, you can visit here: https://deltaairlines-flights.org


Please to comment

Đằng sau chuyện xả rác đêm giao thừa không chỉ là vấn đề ý thức công dân mà còn là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia và sự nghiêm minh của luật pháp. Vì thế, ngu dân nghĩ rằng trước hết cần giáo dục công dân ý thức không xả rác nơi công cộng, chứ chẳng cần phải giáo dục những chuyện đạo đức tư tưởng cao xa nào khác.

Một quốc gia có nhiều công dân kém cỏi về ý thức môi trường và xem thường lao động của người khác không thể là một quốc gia phát triển.

https://tuoitre.vn/pho-di-bo-nguyen-hue-van-tran-ngap-rac-thai-sau-giao-thua-20200101100325133.htm


Please to comment

Watch These Baby Owls Hatch and Learn to Fly | The Dodo

https://www.youtube.com/watch?v=zdncQxk6WHQPlease to comment
Please to comment

"Mọi cảnh vật đều đẹp và chàng hoàng tử (bị lời nguyền) của em tuyệt đẹp. heart"

Nguồn hình: FB page Josien's World, November 24, 2019


Please to comment

Unforgettable encounter with super cute Koala wanting kisses, cuddles... and water

https://www.youtube.com/watch?v=ry5jTvGPiH8Please to comment