Newsfeed of LivenGuide

FB Tudor Negrutzu‎ to FB group Keep Meow (The Group)
October 29, 2019

Please to comment
Please to comment
https://baomoi.com/nha-khoa-hoc-ke-chuyen-ngoi-tau-ca-nghien-cuu-bien/c/31663659.epi Nhà khoa học kể chuyện ngồi tàu cá nghiên cứu biển Đất Việt31/07/19 10:54 GMT+71 Tất cả dự án khoa học trông chờ vào một tàu nghiên cứu thì không thể phát triển bền vững kinh tế biển. Giới khoa học tham gia Hội thảo về phát triển bền vững kinh tế biển do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng vừa qua đã liên tục nhấn mạnh tới sự cần thiết có tàu nghiên cứu biển. TS. Đào Mạnh Tiến - Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững Hiện nay, Việt Nam có 3 tàu điều tra và khảo sát biển: Tàu Biển Đông do Na Uy viện trợ hiện nằm ở Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng; tàu khảo sát điều tra cơ bản của Đoàn 6 của Bộ Tư lệnh Hải quân và tàu...See more

Please to comment