Newsfeed of LivenGuide

Ngoc Dam Vang 15 Std.  ·  ‎ Minh Dai Truong ‎  an   Miền Nam Việt Nam - Trước 1975 Gestern um 12:40 +61 Nguyễn Hoàng Tuân 18. Januar um 17:59 TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA Hoàng Huế Xin kể thêm tôi: thành 19 triệu một người Trái tim tôi đập về trong đó Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi Hoàng Sa, Hoàng Sa Cái tên nghe buồn từ thuở ban sơ Từ buổi ấu thơ, hay tự bao giờ Đối với tôi đã là da thịt Dẫu chỉ là một mảnh san hô Lại đau chăng vết buốt tự ngàn xưa Trong sử cũ còn hằn dấu ngựa Từ thảo nguyên xa Từ biển ải lửa Khói tràn về đen thẫm...See more

Please to comment

Cán bộ cộng sản (con cú)

*******

FB page Nature's Rich Palette

January 19, 2020

A woodpecker tried to recover its stash of food - only to find a sleeping owl has taken over the hole where the nuts are hidden.


Please to comment

Hoàng Sa cũng là đất quốc phòng, cũng bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ 46 năm nay, không được chính phủ cấp phép sử dụng, nhưng mãi vẫn chưa hề có lệnh cưỡng chế. 

Trong khi đó bọn khủng bố đã đủ thời gian lập cứ điểm quân sự kiên cố, tập trung khí tài  quân dụng hiện đại để chống lại mọi sự cưỡng chế của chính quyền Hà Nội, chẳng những dư sức đối phó với 3.000 quân tập kích mà có đến 3 vạn quân chúng cũng chẳng sợ.


Please to comment

Ngày này 46 năm trước, dù thất trận trong một trận hải chiến không cân sức với hải quân Trung Quốc trước sự ngoảnh mặt làm ngơ của đồng minh Hoa Kỳ và sự im lặng của VNDCCH, hải quân VNCH cũng đã hiên ngang đương đầu chống trả kẻ xâm lược Hoàng Sa.
 

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các tử sĩ VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày ấy.


Please to comment
Xếp loại thi đua ở trại giam, một hình thức nhận hối lộ công khai của cai tù cộng sản Mẹ Nấm (Danlambao)  - Hôm nay nhân việc mẹ của em Trần Hoàng Phúc chia sẻ Thông báo chấp hành án phạt tù của em từ Trại giam An Phước, Quỳnh viết lại chuyện này. Phúc bị cai tù xếp loại kém, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ được giảm án. Đây chính là sự kiên cường, thái độ tranh đấu rất rõ ràng của một bạn sinh viên trẻ, ngay trong môi trường khắc nghiệt nhất là nhà tù. Trong trại giam, việc công an nhận hối lộ là chuyện hết sức bình thường, nó trở thành thủ tục "đầu...See more

Please to comment