Newsfeed of LivenGuide and Friends

17 March 2018 December 2008, 303 Chinese activists, including Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, issued "Charter 08," a petition calling for greater human rights and democratic freedoms in China. https://www.nybooks.com/articles/2009/01/15/chinas-charter-08/?fbclid=IwAR2Ac-SUHNlClkuT-z3-8Xavwx47oGatJxXMuwKccNlSYbDNj2DJDZ-CXsA . I. Foreword A hundred years have passed since the writing of China’s first constitution. 2008 also marks the sixtieth anniversary of the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights, the thirtieth anniversary of the appearance of the Democracy Wall in Beijing, and the tenth of China’s signing of the International Covenant on Civil and Political Rights. We are approaching the twentieth anniversary of the 1989 Tiananmen massacre of pro-democracy student protesters. The Chinese people, who have endured human rights disasters and uncountable struggles across these same years, now include many who see clearly that freedom, equality, and...See more

Please to comment
24 March 2018 Chúng tôi xin giới thiệu đề nghị của ông Nguyễn Trung liên quan đến việc thành lập đảng mới tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo và áp dụng. Cùng nhau mở con đường cải cách, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới Một kiến nghị tâm huyết Nguyễn Trung Nội dung I. Đòi hỏi sinh tử: Cải cách đổi đời đất nước II. Cải cách phải là sự nghiệp của toàn dân III. Cái đích phải tới *** Phụ lục I – Về con đường cải cách đi qua ĐCSVN đã chuyển đổi trở thành đảng của dân tộc, Nguyễn Trung Phụ lục II – Về chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Trung Phụ lục III – Về ĐCS Trung Quốc và ĐCS Việt Nam, Nguyễn Trung Phụ lục IV – Về sự hình thành và phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam. Phạm Khiêm Ích * ...See more

  • Trien Le Vinh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
    • Lê Trung Tĩnh  Thứ năm: Toàn bộ các đảng phái chính trị, các loại hình hiệp hội cùng các thành viên của nó chỉ được hoạt động trong khuôn khổ của xã hội dân sự, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật – bao gồm cả luật/các luật về các đảng phái chính trị, hiệp, hội, các tổ chức dân sự khác… Tất đều bình đẳng trước pháp luật, tự túc về tài chính và không được sử dụng tiền...See more 02:39 14/10/2019
Please to comment
26 March 2018 Nhà nước Việt Nam lại từ bỏ việc khai thác dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là lần thứ hai Nhà nước Việt Nam nhượng bộ trong dưới một năm nay trước áp lực của Trung Quốc. Quan trọng hơn, Nhà nước Việt Nam không cho dân chúng biết và không có một đối sách cụ thể và lâu dài trong các vấn đề trên Biển Đông. Nếu không bảo vệ được đất nước, đảng Cộng Sản Việt Nam nên bước xuống và nhường chỗ cho các lãnh đạo và tổ chức chính trị khác làm tốt hơn. Để làm điều đó, đảng Cộng Sản và những đảng viên Cộng Sản có đủ can đảm tham gia vào một cuộc Bầu cử dân chủ cho toàn người Việt? Người dân Việt Nam có quyền được biết và lựa chọn lãnh đạo của mình. Tuyệt đối công bằng,...See more

Please to comment
2 April 2018 Có ý kiến rằng việc để lại email khi bầu chọn sẽ làm giảm tính riêng tư của lá phiếu. Chúng tôi xin trả lời như sau. Email của bạn để lại chỉ nhằm mục đích cho phép bạn có thể theo dõi và thay đổi phiếu bầu của mình trong tương lai nếu bạn muốn. Email này sẽ không được chia sẻ, hay sử dụng vì bất cứ mục đích nào khác của cuộc Bầu chọn đang diễn ra. Mặt khác, chúng tôi cho rằng dõng dạc nói lên quan điểm và lựa chọn chính trị của mình trong tinh thần tôn trọng khác biệt là một hành động đẹp và đáng quý. Chúng tôi đang cải tiến để cử tri nếu muốn có thể upload trong phiếu bầu Chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích các cử tri không còn quốc tịch Việt Nam tham gia. Các cử tri không có quốc tịch Việt Nam nếu muốn có...See more

Please to comment
13 April 2018
"Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào."
Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1945
Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái. Cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Please to comment
12 June 2018 Chúng tôi đã loại bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Đại Quang ra khỏi danh sách các Ứng cử viên của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Lý do: từ lúc có tên trong danh sách chính thức, hai ứng cử viên thuộc đảng Cộng sản này đã không được một phiếu nào, có tỷ lệ phiếu bầu của người Việt là 0%, dĩ nhiên thấp hơn số phiều giành cho những người ngoài đảng Cộng sản như ông Nguyễn Quang A (17,9%), ông Lê Công Định (16,3%) hay trong đảng Cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng (gần 1%) và ông Nguyễn Xuân Phúc (dưới 1%). Cảm ơn bà Ngân và ông Quang đã tham gia cuộc Bầu cử. Dĩ nhiên trong tương lai nếu có phiếu bầu cho bà/ông, chúng tôi sẽ đưa bà/ông vào danh sách được cử tri đề nghị thêm. Việc bà Ngân và ông Quang rời danh sách làm cho đại...See more

  • HỘi ĐỘC THÂN COVID-19  like this.
    • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Ông TDQ phải loại ra khỏi danh sách là đúng, vì ổng đã chết 23:30 17/10/2019
Please to comment