Newsfeed of LivenGuide

Đi tập thể dục đầu năm với mẹ. Gặp các bác/chị trong hội thể dục khu phố. Lần nào về Việt Nam tôi đều ra tập, ai cũng rất vui và tràn đầy năng lượng tích cực. Sau khi mọi người tập và tôi chạy bộ, mọi người uống cà phê bàn chuyện người TQ mua đất ở VN và coronavirus.
Lần trước tôi đem áo No U ra tặng mọi người. Có chị bận và gửi hình cho tôi. Rất hay.


Please to comment

Dừng chân chốn cũ chiều vàng,
Lắng nghe than thở điêu tàn rêu phong.


Please to comment

Chúng ta đang tạo một kênh trao đổi khác.

We are creating another way of communication.

Nous sommes en train de créer une autre façon de communication.

 


Please to comment

Đang có một số nâng cấp chức năng chat nên mọi người có thể nhận được một số notification không như ý. Chúng tôi xin lỗi mọi người nhiều vì sự bất tiện này và đang giải quyết vấn đề. Trân trọng cảm ơn.

We are carrying out some upgrades in the chat function and you can receive some unwanted notification and emails. We are sorry for this convenience and working to resolve the issue. Thank you very much.

 


  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
    • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Tính năng mới là group chat ? 19:41 20/01/2020
      Lê Trung Tĩnh  Dạ bác Đoàn Nghiêm 18:35 22/01/2020
Please to comment

 

The Springfield Public School started in the year 1996, is one of the best  Boarding schools in India with facilities that support excellence in all areas. Springfield Public School is run by Shanti Educational and Charitable Trust (Regd.) with sole aim to provide quality education to the deserving and meritorious students.

One of the afforable Boarding School with great facilities for students of all ages. Organic Vegetable Garden, Sports Facilities, Excellent result, Competitive coaching and Personality development with holistic approach toward nurturing a child in Best Boarding School of North India. 

 


  • Lê Trung Tĩnh  like this.
    • Lê Trung Tĩnh  You can choose the category "In English" to make it easier for English speaker to find your post. Springfield Public School  20:26 12/01/2020
Please to comment

The Manaslu region is one of the most unexplored areas that are opened for trekking. Manaslu trek is not as popular as Annapurna and Everest, but it is one of the best cities to trek in for isolationism, unique landscape.

.

https://www.frolicadventure.com/blog/manaslu-trek-12-days


Please to comment