Newsfeed of LivenGuide

Tôi viết vài dòng hướng dẫn đơn giản để các bạn có thể lưu lại toàn bộ những gì để trên Livenguide về máy tính.

https://www.livenguide.com/status/14843-huong-dan-su-dung.html#status-14843
Chức năng này giúp các bài báo và hình ảnh bạn đã từng copy past trên Livenguide được lưu lại nguyên vẹn và y như bản gốc với thời gian, trong máy tính của bạn.
Khi mọi người lưu ngày càng nhiều trên những đám mây, thì chúng ta cần lưu lại kỷ niệm vào máy tính của riêng mình.
Khi trí thông minh nhân tạo biết quá nhiều thói quen của mọi người, thì có lẽ cũng cần một nơi các bạn có thể like mà không ai lưu lại những thói quen này, từ đó không ảnh hưởng đến những gì các bạn được đọc.
Livenguide mong muốn làm được điều đơn giản đó.


Please to comment
Fastest Way To See Everest And Reach The Base Camp People for a short visit in Nepal like in seminar or transit tour to the Bhutan and Tibet also see the mount. Everest and reach the base camp within a few hours. If you are thinking only the way to see Everest need to trek, you might be wrong. You can see this world’s highest mountain without physical stress having one day time in Kathmandu. But how is it possible? Just make a plan it becomes true. There is an option to see the Everest and its range with a scenic flight tour from Kathmandu . This flight tour is flying with a plane from Kathmandu airport. It is a sharing flight which operates every day in the morning. The plane for this kind of tour has single seats on both sides of aircraft and flies both directions so all the people will be able to see the scenic mountains. It costs around 250 USD including airport transportation from your hotel and back to your hotel after...See more

Please to comment
Please to comment

Compare Cheap Flights to Cancun, Mexico

Looking for the ultimate beach vacation? Check out Orbisfliers latest flights deals and find the cheapest flights to Cancun, Mexico - a destination that embodies relaxation and luxury

 

Via - Travelsmaps


Please to comment
"Tôi là Phan Dũng, PGS. TSKH, người sáng lập và giám đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh từ năm 1991 đến 2014.
Thông tin mà tôi gửi đến các bạn tập trung trong quyển sách có tựa đề “Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc nhờ sáng tạo (một số kết quả thu được trong hơn 40 năm qua)” "
http://cstc.vn/papers/SThoc-13_kemThuNgo_saved.pdf

Please to comment

The trails in the Ghorepani Poon hill trek are one of the most mesmerizing in nature and run around the Annapurna Region boasting unparalleled beauty. The Ghorepani Poon Hill trek has often been the go-to journey for trekkers around the world to witness the stunning beauty of the entire Annapurna region because of which it is often referred to as Mini Annapurna Circuit Trek


Please to comment