Newsfeed of LivenGuide and Friends

Chardham yatra package from Delhi    

Are you planning to visit and book the Chardham yatra package from Delhi? We offer the best tour packages and airport pickup and drop as per your flight timings. Book now these tour packages with us.


Please to comment
LIVENGUIDE IS DIFFERENT TO FACEBOOK Livenguide is different to other social networks, such as Facebook, in the following key points: 1. Livenguide don't collect unauthorized user information like what you've liked, what comments you have on a specific topic, or what political views you have. We do not collect your Livenguide information and usage habits. Put simply, Livenguide DO NOT TRACK USERS. 2. Livenguide lays down CLEAR RULE on to whom and how your posts are shown. This rule ensures your posts are treated in the most equitable manner whoever you are, whenever you post and on whatever topics. Livenguide do not restrict information because of the "profile" of Livenguide users. Livenguide do not monopolize and manipulate information. 3. Livenguide NEVER DELETE YOUR POST, CLOSE YOUR ACCOUNT without exchanging and seeking resolution with you. Founded and developed by social activists, Livenguide understand and are committed to protecting your freedom of speech...See more

Please to comment
Cám ơn bạn Trung Tĩnh đã gửi cho các bạn những đoản văn hay trong các sách Cựu ước, câu chuyện Jephthath và Samson trong sách JUDGES (sách Thủ Lãnh theo bản dịch Kinh Thánh, Công giáo). Mình xin phép chia sẻ và viết một số cảm nghĩ theo hiểu biết của mình. Các bạn hay xem như đây là dịp chúng ta cùng nhau đọc và hỏi hỏi Kinh Thánh, một kho tàng văn chương vô giá của nhân loại. Câu chuyện của 12 phán quan trong sách JUDGES mỗi người một vẻ, mỗi điển tích của mỗi phán quan đều có dấu nối với các câu chuyện khác trong các sách Cựu Ước trước và giai đoạn lịch sử sau đó. Chúng ta thử khám phá thêm một số ý nghĩa. Thời của các loạn thần và mong chờ Đấng Cứu Độ Đó là thời dân Israel phải sống chung đụng với các sắc dân khác, làm cho họ mai một đời sống giao...See more

 • Lê Minh Triết, LVG'er 9999  and  1 others  like this.
 • Please to see more comments
  • LVG'er 9999  Cảm ơn 2 vị đã chia sẻ . 1.Viên đá bị loại bỏ là viên đá góc tường ---> câu có trong kinh Tân ước: "Viên đá bị loại bỏ trở nên viên đá góc nhà" là hình ảnh Chúa Giê su. Câu này dán ở đây và nói về những người bị ruồng bỏ là lãnh đạo cần phải giải thích sự liên quan đến Chúa Giê su. Đá góc nhà là đá gì? Đá xây nhà cho Chúa, đền thờ ở Jerusalem từ thời David muốn xây cho...See more 17:49 06/04/2020
  • LVG'er 9999  2. Chuyện dâng con của Abraham là Thượng Đế thử thách xem Abraham có vâng lời làm theo không cũng có nhiều nhà nghiên cứu Kinh thánh giải nghĩa cho là hình ảnh Thượng Đế cho con một của Thượng Đế là Chúa Giê su làm người để làm tế lễ chuộc tội cho loài người. Loài người đã sa ngã từ tội của Eva nghe lời con rắn xưa ăn trái trong giữa vườn. Trái này không được phép ăn mà Eva vẫn ăn...See more 18:01 06/04/2020
  • LVG'er 9999  Tôi tự đặt câu hỏi cho mình rằng tôi chịu thử thách như Abraham thì tôi có tin Thượng Đế tuyệt đối không(?) rồi tôi hỏi người khác. Có ai biết tại sao Abraham tin Thượng Đế và dâng con không? Trong kinh Tân ước nhớ có nhắc một câu: ai yêu con đẻ của mình hơn yêu Chúa thì không đáng cho Chúa. 18:08 06/04/2020
  • LVG'er 9999  Sau này Chúa khen Abraham có đức tin vũng vàng và nói dòng dõi tin Chúa tuyệt đối của ông sẽ đông như sao trên trời. 18:12 06/04/2020
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  "Ngày nay những tu sỹ nam nữ được tuyển chọn, xem như được thánh hiến cho Thiên Chúa." Hiện tại thì Giáo Hội Công Giáo La Mã thách thức cả quyền năng của Chúa khi cho phụ nữ làm linh mục, và năm 2020 giáo chủ của Giáo Hội thì tuyên bố người đồng tính luyến ai là con của Thiên Chúa cũng được ban phước ...rồi còn thêm xì căng đan che đây tội ấu dâm của linh mục tu sĩ được phơi bày ra...See more 15:34 30/05/2021
Please to comment
"Khách ngồi lại cùng em đây chốc nữa  Tay em đây mời khách ngã đầu say Đây rượu nồng và hồn của em đây Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử" Đó là mấy câu thơ trong bài Lời kỹ nữ của Xuân Diệu, đọc được hồi nhỏ trong quyển Thi nhân Tiền chiến trước 75. Quyển này tả tác giả các bài thơ lãng mạn cỡ này như Xuân Diệu, Thế Lữ ngoài Bắc phải lén bặt nghe các đài của miền Nam ngâm thơ của mình. Và thỉnh thoảng trong các đợt cải huấn thường bị bắt treo các tập thơ "phản động" đó lên trên cây và lấy roi quất, vừa quất vào tập thơ của mình đến rách bươm, vừa phải liên tục tự hối sao lại có lúc làm những bài thơ ủy mị và luyến ái đến độ như vậy. Quất roi vào thơ tình của mình: thật thể hiện hết...See more

 • Trần Kim Thập, LVG'er 9999  and  2 others  like this.
  • Trần Kim Thập  Rất thú vị. Lâu lâu, hứng, cứ viết tiếp...tại sao không? 15:24 24/05/2020
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 04:43 02/05/2021
Please to comment
Máu và sự Cứu Chuộc. Cuộc khổ nạn của chúa Jesus. Jesus thành Nazareth là người thuyết giảng vĩ đại trong lịch sử nhân loại về sự hối cải, lòng thương khó và tinh thần bất bạo động giữa lúc xứ Do Thái đang phải trải qua những đêm trường nô lệ đầy máu và nước mắt dưới sự cai trị bạo tàn của đế quốc La Mã. Vũ khí của Người để đối chọi với sự bạo tàn chính là Tình Thương. Đề cao tình thương như là vũ khí hữu hiệu chống lại sự bạo tàn của gươm giáo mác lê, Jesus xứ Nazareth được nhiều người xem như một nhà cải cách xã hội, nhiều người tin rằng Người là vị vua đến để giải phóng dân Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã bằng con đường ôn hòa bất bạo động. Nhưng trong mắt giới cầm quyền và các chức sắc tôn giáo, với những...See more

Please to comment
Poll: Less Than Half of American Adults Now Belong to a House of Worship https://time.com/5951008/american-church-decline-religion-poll/ MARCH 29, 2021 8:19 PM EDT For the first time in over 80 years of surveys on the subject, new Gallup  data analysis  released March 29 found that just 47% of American adults said they belonged to a church, synagogue or mosque in 2020—the first time that less than half of respondents reported membership at such houses of worship. Gallup has documented a decline for decades, with particularly steep drops apparent in recent years. When the analytics company first asked about church, synagogue or mosque membership in 1937, 73% of respondents said they belonged to one. (Gallup’s question does not explicitly include other faith centers, such as Buddhist, Sikh or Hindu temples or meeting houses.) That percentage stayed around the same until the turn of the century; in 1999, 70% of U.S. adults still...See more

Please to comment