Newsfeed of LivenGuide

You did promise me you never grow up.

Peter Pan


Please to comment
  • Lê Quang Huy, Đoàn Nghiêm  like this.
    • Đoàn Nghiêm  Xã hội đen, thế giới của tội phạm. Những việc như vầy không phải bàn cãi vì ai ai cũng biết là việc xấu, tội lỗi. 03:44 03/12/2019
Please to comment
Chết thật. Sao ông Trump lại chọc giận ông Tập để ông ấy nổi điên lên đòi trừng phạt Mỹ thế này! Mỹ chuẩn bị nhận đòn sấm sét từ Bắc Kinh nhé. Trung Quốc sẽ ngưng cấp hoàn toàn các khoản viện trợ ODA cho Mỹ và cấm vận kinh tế Mỹ. Di dân Mỹ bất hợp pháp trốn sang Trung Quốc mong tìm kiếm cuộc sống chốn thiên đường sẽ bị trục xuất về Mỹ. Lao động công nhân và ô-sin Mỹ làm việc ở Trung Quốc theo diện XKLĐ sẽ bị phân biệt đối xử. Visa nhập cảnh cho công dân Mỹ vào Trung Quốc sẽ ngặt nghèo hơn. Kiều hối từ Trung Quốc gửi về Mỹ sẽ ít đi, ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách quốc gia. Chế độ tem phiếu sẽ được áp dụng trên toàn nước Mỹ vào năm tới khi lương thực thực phẩm ngày càng khan hiếm. Và đối với Trump, đó sẽ là sự thất bại...See more

Please to comment
Time Dec 2019
"We live in an era of both peak self-salesmanship and peak self-protection."
Interesting, isn't it?

Please to comment
Just made a donation to Wikipedia, I have learnt a lot from them. Thank you Wikipedia.
https://donate.wikimedia.org
Thank you! Your generosity to Wikipedia means so much to us.
You will receive a confirmation via email when we have processed your donation.
Contributions from readers like you keep Wikipedia thriving and independent. Wikipedia is a project of the Wikimedia Foundation.

Please to comment