Newsfeed of LivenGuide

Về VN mới thấy FB điều khiển cuộc sống thật như thế nào.

Nhiều người hẹn đi đâu đó, đến trễ vì bận check và trả lời comment trên FB.

Hoa lưỡi cọp nở ở một nhà. Vài ngày sau tự nhiên thấy nhiều người nói về hoa lưỡi cọp nở hơn. 


Please to comment

Back to a UK without EU. Energised with lots of new ideas from Vietnam. Now with the low kcal food and ready for the RUN.


Please to comment

Concentration: 

I wanted to be one of the best basketball players to ever play and anything else that was outside of that lane, I didn't have time for.

Love your family and women: 

As parents you've have to lead by example. If you want your kids to do whatever it is you want to accomplish in life, you have to show them. I have four  girls, so my mission is to make sure women have opportunities. Our daughters will grow up understanding that they can be strong, they can be independent. They can be fierce.

This is what Kobe Bryant said about basketball, his wife and his daughters

https://www.cnn.com/2020/02/01/us/kobe-bryant-in-his-own-words-trnd/index.html


Please to comment
-Oxtall Lane, please. It is where I live. Give me please a big shout when you are there. I spoke to the bus driver after a long night out drinking lots of pints with old colleagues. -Okay Sir, don't worry. Said the bus driver. I came to the seats, chose one and waited for the bus to depart. It was (is rather) a winter night. Cold and windy outside. I did run to the pub to see my friends and had a drink, a deep drink with them. Now I am on my bus, seeing stops going by. And think about what we spoke over the pints. -I am an orphan now. My parents all passed away. Spoke to me my colleague, a British. -My patents still with me, more accurately with my sister. I am three hours away from their death bed. Spoke another one. -You are lucky you. I am thirty hours from that. I spoke to him. They are all in Vietnam and at least 24 hours away from this pint. I spoke to him. We are a bit silnlent for a while and come back to our discussion on Brexit,...See more

  • Tran Thi Diem Chau, Hung Vo  and  1 others  like this.
    • desire  :) bây giờ có lý do chính đáng để vận động (dân chủ) phụ huynh không em ít nhất là be with you cho hết mùa cúm dịch lệ này? just thinking yesterday ... 12:31 22/02/2020
    • desire  Dân chủ là gì? là chỉ trích và dislike như cs ? :))) haha just for fun anh Political Rights 12:43 22/02/2020
Please to comment

Trời nắng bên này nhớ mưa bên kia, hôm nay Châu có ngày nghỉ phép lên đường với đức tin hy vọng từ trời và tình yêu trong tim.

Mở định vị các bạn LivenGuider kết nối với Châu sẽ thấy Châu active, có hiện thực và  ước mơ một ngày Việt Nam tự do dân chủ thoát khỏi cộng sản trong lời  cầu nguyện. 


Please to comment
Đọc bài này thấy mấy người Trung Quốc đang được y tế Việt Nam theo dõi Corona virus mà họ cứ đi lung tung và không tuân thủ luật pháp gì cả! https://m.dantri.com.vn/suc-khoe/3-nguoi-trung-quoc-bien-mat-khi-dang-cach-ly-theo-doi-corona-20200211233004472.htm Đó là những người đến từ vùng dịch bệnh bên Trung Quốc và có nguy cơ gây lây lan rất cao. Nhưng họ hành xử rất vô trách nhiệm với Việt Nam. Đối với những trường hợp có khả năng lây nhiễm cao và vô kỷ luật như vầy tôi nghĩ nên gắn thiết bị theo dõi vị trí của họ. Nếu việc này quá phức tạp thì chỉ cần yêu cầu họ tạo account trên Livenguide và bật chế độ cho mọi người biết vị trí lên trên điện thoại đi động. Khi đó mọi người ai cũng biết họ ở đâu bằng cách vào bản đồ đầu trang Livenguide. Một cách khác...See more

Please to comment