Newsfeed of LivenGuide

Christmas coming is also the time to think of people who are less lucky than us. It is the story of young Katie, homeless and had to pass days and cold nights in the streets with all the danger from abuse and freezing weather. She was finally helped by Centre point who gave a her a room to stay and training to become child carer.
Let us do some donations to organizations like Centre point to help young people like Katie, to make this world a better place for every one.

Please to comment
  • Đoàn Nghiêm, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
    • Đoàn Nghiêm  Đây là lời cảnh báo chẳng những dành cho Philippines mà còn dành cho tất cả quốc gia ham lợi của dòng đầu tư 'bẩn' từ China. 16:09 26/11/2019
Please to comment
"I realise during my career I have made mistakes. I am not going to make the same mistakes. I'll make new mistakes - but not the same."
Jose Mourinho

Please to comment
Sự ra đời của chữ Quốc ngữ là một trong những cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, giúp người Việt Nam thoát khỏi vòng nô dịch ngàn năm của loại ngôn ngữ tượng hình Trung Hoa. Tuy nhiên vẫn còn những nhận định đánh giá khác nhau về những vị giáo sĩ ngoại quốc đã có công lớn trong cuộc cách mạng ngôn ngữ ấy. Nhưng thật ngạc nhiên khi nhà sư Thích Nhật Từ vốn là một người tu hành lại có những nhận định đầy định kiến chính trị đối với giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francesco de Pina. Những status mới đây trên Facebook của ông về chuyện đặt tên đường ở Đà Nẵng chẳng khác chi là ý kiến của những kẻ tả khuynh cực đoan. See more

Please to comment
Created by pupils of a local secondary school in the UK, the country of Capitalism and also where Karl Marx wrote to give birth to Communism.
It is with freedom that pupils of more than twelve years old can create so thrilling pieces of art. Freedom of thought and expression.

Please to comment
Chức năng thấy vị trí của mình và nguời khác trên Livenguide. Mọi nguời có thể bấm vào nút vị trí trên thanh công cụ trên cùng để vào bản đồ cho thấy vị trí của mình và của mọi nguời (nếu nguời đó cho phép). Chức năng này giúp mọi nguời gặp nhau dễ dàng hơn và nếu muốn có thể biết nhau ở đâu. Tôi hiện đang ở Birmingham bấm lên không thấy ai ở gần đây. Nhưng các bạn ở Việt Nam nếu bật cái đó lên sẽ thấy nhiều Livenguider đang ở gần. Dĩ nhiên các bạn có thể cho phép mọi nguời, một vài nguời hay không ai biết vị trí của mình. Các tuỳ chọn này có thể thay đổi dễ dàng bằng cách bấm vào nút "Thiết lập vị trí" bên trái màn hình laptop. Khi thoát ra khỏi Livenguide, vị trí của bạn sẽ bị xoá. Livenguide không lưu và sử dụng vị trí của bạn cho bất...See more

Please to comment