Newsfeed of LivenGuide

VIETNAM: 5 MACHETE BLOWS FOR KILLING A DUCK. Fight Dog Meat is URGENTLY trying to persuade the owner to take the dog to Dr. Nghia and FDM will look after the dog. She has 4 milk puppies. WHILE ON A CHAIN SHE WAS STRUCK 5 TIMES WITH A MACHETE FROM THE NEIGHBOR, for killing a duck. The owner took the dog to a local vet who put a sticky plaster of her face and sent her home. Outrageous! Dr. Nghia is experience in surgically repairing dogs struck by machetes. Its not good enough to leave the critically injured dog on the chain with no pain relief or help. Terribly distressing situation. The neighbor inflicted 3 strikes on her face and 2 on her body. The wound on her neck/shoulders is very serious. And another serious wound on her ribs. Fight Dog Meat will keep trying to save this dog. We have Dr. Nghia on stand by, ready to accept the dog on our behalf if it arrives. TO THE OWNER: please take the dog and her puppies to Dr. Nghia in Saigon, and Fight Dog Meat will cover the...See more

Please to comment

8.3.2020 bạn sẽ làm gì ?

Bạn đang nghĩ gì khi đọc tin này?

8. 
Pham Doan Trang (Vietnam): Journalist in hiding to evade arrest continues reporting.

Phan Doan Trang has been in hiding since August 2018, after Ho Chi Minh City police brutally beat her and confiscated her national ID card, on top of silencing measures including interrogation, monitoring and shutting off her internet and electricity. A colleague reports that Trang, cofounder of The Vietnamese and Luat Khoa news publications, has not fully recuperated from the assault and her health has deteriorated. While moving between safe houses, she has continued critical reporting on the environment, freedom of religion and online civil society.
https://time.com/5792232/threats-press-freedom-march/

 


  • FBChau  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Hội nhóm Bảo vệ Quyền Phụ Nữ 20:20 07/03/2020
  • FBChau  Không ai ưa tôi vẫn trình bày xem có ai quan tâm: cô nhà báo này rất nổi tiếng vì đã từng ở Mỹ, lại là bạn rất tình cảm của Ts Lê Trung Tĩnh - sáng lập LivenGuide theo như bài tiến sĩ Tĩnh post lên FB lúc cô ấy bị đánh trong buổi nhạc Nguyễn Tín ở Tp HCM, nên không hề xuất hiện tới thời điểm này trên LivenGuide tôi thấy khó hiểu phức tạp như một trò chơi chính trị. Hôm nay là 8.3. tôi...See more 14:21 08/03/2020
  • FBChau  just shared this status/Activity with Lê Trung Tĩnh 14:28 08/03/2020
  • FBChau  Phạm Đoan Trang có báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam về người Tin Lành ở Cao nguyên không? BPSOS có làm là nhờ cô ấy sao? Chuyện này khổ ải lâu lắm lắm rồi 15:45 08/03/2020
Please to comment

 

"Here is my latest artwork ''Flow of Time''.

I hope you all enjoyed watching the inspiration and process behind this painting in my recent film~ ..."

https://akiane.com/product/flow-of-time/


 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương  and  2 others  like this.
  • FBChau  Nếu còn sống không làm được việc mình muốn mà chỉ làm điều mình ghét thì đó là mâu thuẫn và là một nghịch lý, mà người ta nghĩ mình luôn luôn đúng 05:42 06/03/2020
  • FBChau  Nhìn kỹ bức tranh để thấy con người như cây trồng bên giòng nước, lá nó không bao giờ tàn héo...là một phước hạnh, giòng nước là Lời Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên 1 : Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3...See more 05:46 06/03/2020
  • FBChau  Thi Thiên 1 23:59 06/03/2020
Please to comment
 • Trần Kim Thập, Lê Quang Huy  and  4 others  like this.
  • Lê Quang Huy  Paris is a city that preserves a great deal of its past, while still making way for much that is modern. 13:51 05/03/2020
   Lê Trung Tĩnh  Excellently right! 14:01 05/03/2020
  • Trần Kim Thập  Âu Châu, đặc biệt là Paris vẫn luôn có nét quyến rũ lạ thường... 04:21 06/03/2020
   FBChau  Anh Trần Kim Thập  tới Bonn hay Vienna chưa chừng nào đi thì nhớ alo Châu LVG nhen 16:07 06/03/2020
Please to comment
At around 9:15pm last night I recieved a call from a gentleman on the Bluff who said that his dogs have a brown snake cornered under something in his yard. When I arrived I was led to a staircase where two young Huskies were perusing something on the top step, at this point I was expecting to see a mutilated snake and possibly having to tell the owner that he has to get his dogs to the vet ASAP. But fortunately for the dogs it was a harmless Southern Brown Egg Eater Snake, and fortunately for the snake, its self defence strategy paid off, it was 100% unharmed. In self defence the Egg Eater rubs its scales together which makes an audible hissing sound, it also inflates its neck and strikes viciously, however it never really makes contact as it has absolutely no teeth. Please don't knowingly leave your dogs to go after a snake, very often this ends badly for one or both parties involved. I know that I love my dogs to much to have any venomous snakes in my garden. ...See more

Please to comment