Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

23 January 2016
Kết quả sau 11 ngày
Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Trong 5 ngày gần đây, có 30 người bỏ phiếu.

Sau 11 ngày, tổng cộng 1059 người bỏ phiếu, 970 hợp lệ. 51.4% để lại email, điện thoại, 46.4% để lại những bàn luận nghiêm túc, mặc dầu hai thông tin trên không bắt buộc.

Nhóm ngành nghề tham gia đông nhất : «cán bộ» + «hưu trí», 9.9%. Số phiếu trong nước 68.6%.

Kết quả xếp hạng sau 11 ngày (17 người đầu tiên, chiếm 97 % số phiếu)

Xếp hạng Ứng cử viên Số phiếu %
1 Trần Huỳnh Duy Thức 349 36,0
2 Nguyễn Quang A 187 19,3
3 Lê Công Định 169 17,4
4 Nguyễn Tấn Dũng 97 10,0
5 Cù Huy Hà Vũ 31 3,2
7 Nguyễn Gia Kiểng 29 3,0
6 Phạm Đoan Trang 24 2,5
8 Nguyễn Văn Đài 10 1,0
8 Bùi Quang Vinh 10 1,0
9 Nguyễn Phú Trọng 7 0,7
10 Trương Tấn Sang 6 0,6
11 Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) 5 0,5
12 Nguyễn Đan Quế 4 0,4
12 Phạm Bình Minh 4 0,4
13 Hoàng Xuân Phú 3 0,3
13 Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) 3 0,3
13 Võ An Đôn 3 0,3
Ket qua sau 11 ngay CS

Số phiếu rất cao giành cho các ứng cử viên không CS : tất cả đều đã, đang bị giam cầm, làm khó dễ.

Tổng phiếu các ƯCV CS (13.4%) thấp hơn không CS (86.6%) rất nhiều. Ngành nghề các phiếu bầu cho ƯCV CS không cho thấy sự phân bố cao hơn của công nhân hay người lao động.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (10%) và ông Nguyễn Phú Trọng (0.7%) : tính CS có vẻ là một nhược điểm ngay cả đối với cử tri CS ? Khi ĐCS thông báo 4 lãnh đạo của họ, chúng tôi sẽ cập nhật 4 ƯCV mới này vào danh sách.

35 đề cử khác ngoài danh sách rất phân tán, nhằm đến những cá nhân, không cho thấy rõ một sự liên hệ đến những tổ chức chính trị. Ngoại trừ 1 người được đề cử, cho thấy một ví dụ thu nhỏ về tầm quan trọng của tổ chức chính trị đối với số phiếu: tuy bất lợi ban đầu, số đề cử của người này tăng đều những ngày qua.

Lãnh đạo tổ chức chính trị sẽ có khả năng đi xa và giành phần thắng hơn ?

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng đối với các ƯCV. Chúng tôi trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả tại https://www.facebook.com/letrungtinh hay trang https://baucudanchu.wordpress.com

Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

(Lê Trung Tĩnh và các bạn)

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)