Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

January 25, 2016
Kết quả sau 14 ngày
Cuộc «Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ» đang diễn ra từ ngày 11/1/2016 tại https://goo.gl/WF8Nz2

Trong 3 ngày vừa qua, có thêm 65 người bỏ phiếu, 3 phiếu không hợp lệ do bầu 2 lần, nâng tổng số phiếu lên 1124, trong đó 1032 phiếu hợp lệ.

50.6% người bỏ phiếu để lại email, điện thoại, 46.1% để lại những bàn luận nghiêm túc, dầu hai thông tin trên không bắt buộc. Số người bỏ phiếu ở Việt Nam chiếm 68.5%.

Chúng tôi thật xúc động khi đếm từng lá phiếu và đọc các bàn luận của người đi bầu. Xin ghi ra lời của một người đề cử ông Nguyễn Đan Quế :

«Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là người có quá trình hoạt động và tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ ít nhất là trên 3 thập niên và lập trường và cương lĩnh đấu tranh của ông là xây dựng cho một nước Việt Nam Dân chủ giàu mạnh và nhân quyền được tôn trọng và hạnh phúc về nhân sinh . Nên tôi trân trọng đề nghị B/S Nguyễn Đan Quế vào danh sách những người xứng đáng lãnh đạo đất nước VN.»

Kết quả xếp hạng 10 ứng cử viên đầu tiên, chiếm 94.2 % số phiếuXếp hạng Ứng cử viên Số phiếu %
1 Trần Huỳnh Duy Thức 372 36.0
2 Nguyễn Quang A 197 19.1
3 Lê Công Định 173 16.8
4 Nguyễn Tấn Dũng 110 10.7
5 Nguyễn Gia Kiểng 36 3.5
6 Cù Huy Hà Vũ 31 3.0
7 Phạm Đoan Trang 24 2.3
8 Bùi Quang Vinh 12 1.2
9 Nguyễn Văn Đài 10 1.0
10 Nguyễn Phú Trọng 7 0.7
Ket qua sau 14 ngay

Ông Vũ Thành Tư Anh là người được đề cử thêm lần này. Mục “Không ai phù hơp lúc này” chỉ có 1 phiếu cho thấy đa số người bỏ phiếu đều có lựa chọn lãnh đạo của mình.

Ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Nguyễn Tấn Dũng là hai ƯCV có số phiếu tăng nhiều nhất những ngày qua.

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu bầu chọn, % phiếu các ƯCV CS tăng lên (từ 13.4 lên 14.1%), nhờ phiếu ông Nguyễn Tấn Dũng, Bùi Quang Vinh, Vũ Đức Đam, đều thuộc chính phủ Việt Nam hiện thời.

Tổng phiếu các ƯCV CS (14.1%) vẫn thấp hơn tổng số phiếu ƯCV không CS (85.9%) rất nhiều. Tuy nhiên về số phiếu cho các tổ chức chính trị hiện nay thì chưa thể kết luận và cần theo dõi thêm.

Tất cả các ứng cử viên không CS đều đã, đang bị giam cầm, làm khó dễ. Các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài đều đang bị giam giữ.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

(Lê Trung Tĩnh và các bạn)

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)