Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Ông Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi danh sách bầu chọn
January 28, 2016
Ông Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi danh sách bầu chọn
ĐCS Việt Nam đã chọn những người lãnh đạo đảng của họ. Lúc 7h00 pm VN 28/1/2016 chúng tôi đã cập nhật tên 4 ƯCV CS vào cuộc «Bầu chọn lãnh đạo nuớc Việt Nam dân chủ »: bà NguyễnThị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng có lợi thế đuợc trong danh sách bầu chọn ngay từ đầu, nhưng đạt đuợc số phiếu thấp nhất hiện nay (7/1036, 0.7% số phiếu hợp lệ). Lưu ý hiện giờ các ƯCV CS đang có lợi thế tuyệt đối về truyền thông.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (đương kim thủ tướng Việt Nam) rời khỏi danh sách bầu chọn với số phiếu cao (108, 10.4%, 86 phiếu từ VN, 57 phiếu để lại liên lạc).

Cảm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng.

Xin đính kèm chính xác các phiếu của ông Nguyễn Tấn Dũng và lời bàn của những người ủng hộ ông. Ông Nguyễn Tấn Dũng tuy rời khỏi danh sách chính thức nhưng vẫn trong danh sách được đề cử. Nếu số phiếu của ông tiếp tục tăng nhiều nhất những ngày tới, ông sẽ trở lại và thay thế cho người có số phiếu thấp nhất. Ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay vẫn được coi như một ƯCV CS.

Phiếu ông Nguyễn Tấn Dũng như hình đính kèm.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)