Status of Yến Yến

Yến Yến

265 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Health
  Lifestyle
About me:

Friend list (26)

Một góc phố đi bộ Nguyễn Huệ vào 1 buổi chiều muộn. Dẫu đi xa đi nhiều đi bao nơi thì đâu đó 1 góc nhỏ nơi gần ta lại cho ta cảm hứng khi chợt bắt gặp nó từ 1 góc nhìn chưa từng trước đó. Du lịch cũng mang nhiều điều lạ kỳ như thế...

Please to comment

Yến Yến

265 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Health
  Lifestyle
About me:

Friend list (26)