Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

9161 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (649)

Bắt đầu đã có nhiều người viết rằng FB tệ nhưng vẫn phải dùng.
Tôi sẽ viết bài về việc dùng FB CÓ HẠI CHO MỌI NHÓM người dùng. Các bài viết đều sẽ từ tốn, thẳng thắn và chân thành.

 • Trần Kim Thập, Chau Tran  and  2 others  like this.
  • Trần Kim Thập  Nhận thức và hành động đều do thói quen. Hy vọng người dùng FB sẽ dần dần nhận thấy FB không có lợi cho họ... 08:36 14/08/2019
  • Chau Tran  Nên nói về LivenGuide Việt Nam nhiều hơn nếu đã ơ đây 11:41 14/08/2019
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

9161 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (649)