Status of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)

"...Họa sĩ người Ý, Leonardo da Vinci từng nói: “Một chút tri thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, tri thức phong phú khiến người ta khiêm tốn. Do đó những bông lúa lép thường cao ngạo mà chĩa thẳng đầu lên trời, còn những bông lúa chắc hạt thường cúi đầu xuống đất.” Xưa nay, bậc quân tử, người đại đức có tinh thần cao thượng thường không tự nói về mình..." xem tiếp ...“Không hiển thị bản thân” là cảnh giới tinh thần cao thượng...https://trithucvn.net/van-hoa/khong-hien-thi-ban-than-la-canh-gioi-tinh-than-cao-thuong.html

Please to comment

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)