Status of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

4275 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần." (Sưu... See more

Contact list (27)

"...Họa sĩ người Ý, Leonardo da Vinci từng nói: “Một chút tri thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, tri thức phong phú khiến người ta khiêm tốn. Do đó những bông lúa lép thường cao ngạo mà chĩa thẳng đầu lên trời, còn những bông lúa chắc hạt thường cúi đầu xuống đất.” Xưa nay, bậc quân tử, người đại đức có tinh thần cao thượng thường không tự nói về mình..." xem tiếp ...“Không hiển thị bản thân” là cảnh giới tinh thần cao thượng...https://trithucvn.net/van-hoa/khong-hien-thi-ban-than-la-canh-gioi-tinh-than-cao-thuong.html

Please to comment

Teddys Nguyen

4275 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần." (Sưu... See more

Contact list (27)