Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

8294 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)

Phụ nữ bị ép duyên. LOL !

*******
FB Nguyễn Đình Bổn
August 14, 2019

Tui đoán... sai rồi!

Sáng nay khi dẫn link báo Phụ Nữ Thành Phố, tui đoán là do các tờ kia nhát, nên sau khi PNTP đưa tin khoảng vài giờ, họ sẽ đồng loạt đưa tin vụ tàu Hải Dương 8 quay lại bãi Tư Chính.

Nhưng chuyện đó đã... không xảy ra, mà bài online của PNTP cũng bị ép xóa luôn.

Tui thừa nhận mình đoán sai vì không ngờ họ lại trơ tráo đến mức ra lịnh cho toàn bộ báo chí câm miệng trước sự xâm lược của quân thù.

Dù sao báo giấy thì không thể xóa!

Please to comment

Đoàn Nghiêm

8294 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (46)