Status of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)

"...194 uỷ viên trung ương đảng cộng sản VN nhiệm kỳ này, trong đó có 17 Uỷ viên bộ chính trị, thực ra chẳng có nhóm nào là phe “thân Tàu”, chả có nhóm nào là phe “thân Mỹ”. Ở tận sâu trong bản chất vấn đề, chúng vốn dĩ chỉ “thân” tiền và quyền. Mỗi bọn chúng, vốn chỉ quan tâm có ba mục tiêu cốt lõi này thôi.


Mục tiêu 1: Cái đảng của chúng, được tiếp tục độc quyền chính trị, thoả sức chăn dắt, vặt lông, hút máu 90 triệu dân nước Việt. Để bọn chúng yên tâm tiếp tục ăn chia, xâu xé đất nước với nhau.

Mục tiêu 2: Phe nhóm của bọn chúng được tiếp tục thắng thế, để nắm giữ các vị trí quan trọng, được là phe “lò” – tránh trở thành phe “củi”.

Mục tiêu 3: Bản thân chúng, đạp được đồng đảng (kể cả cùng phe) xuống, để ngoi lên được chức to hơn, tham nhũng ngân sách được nhiều hơn, chiếm được nhiều lĩnh vực kinh doanh thơm hơn, nhận đc nhiều hối lộ to hơn..." xem thêm..http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2019/08/khong-co-phe-than-tau-chang-co-phe-than.html hình sưu tầm

Please to comment

Teddys Nguyen

2161 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (19)