Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

6167 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)

Tàu Hải dương Địa chính 8 quay trở lại bãi Tư Chính trong sự ngỡ ngàng của cả hệ thống chính trị Việt Nam, nhất là chỉ một hôm sau khi tuyên giáo vừa chỉ đạo cho phép báo chí lên án các tiếng nói công dân là thế lực thù địch và ca ngợi “những nỗ lực không khoan nhượng của các cơ quan chức năng” đã buộc tàu Trung Quốc phải rút lui.

Ngỡ ngàng đến độ cho đến giờ này báo chí nhà nước vẫn cứ im thin thít trước sự kiện quay trở lại này trong khi tin tức đã được đăng tải đầy đủ trên báo chí quốc tế. Chỉ có mỗi báo Phụ Nữ nhanh chóng đưa tin nhưng ngay sau đó đã phải gỡ bài.

 • Lê Trung Tĩnh, Trần Kim Thập  and  5 others  like this.
  • Trần Kim Thập  Điều này cho thấy tuyên giáo đảng bị kẹt cứng giữa "đại cục" và "đại nhục"... 20:52 14/08/2019
  • Đoàn Nghiêm  Đồng chí "tốt" xát muối đúng lúc vào lòng tự cao của Việt Cộng. 20:57 14/08/2019
Please to comment

Lê Quang Huy

6167 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)