Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

7042 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (45)

Bộ máy truyền thông nhà nước cộng sản tuyên truyền toàn điều láo lếu, xuyên tạc.

*******
14-08 : Hongkong Trung Cộng Gọi Người Việt Nam Là Khỉ ,Tung Tin Hoàng Chì Phong Là Người Gốc Việt

https://www.youtube.com/watch?v=koscS0r58qo   


Please to comment

Đoàn Nghiêm

7042 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (45)