Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)

LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VIỆT NAM

Kính chuyển quý thân hữu và mong quý thân hữu ký tên ủng hộ.

Xin gởi về địa chỉ email: chongtqxamluocvn@gmail.com

https://boxitvn.blogspot.com/2019/08/loi-keu-goi-chong-trung-quoc-xam-luoc.html

Chân thành cám ơn

TB: Tôi đã đưa lên FB nhưng bị FB chận vì lý do quái đản: "Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng"!!!.

 • Lê Trung Tĩnh, Lê Quang Huy  and  3 others  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Cảm ơn bác Trần Kim Thập  , tôi ký. 19:02 18/08/2019
  • Lê Quang Huy  Done. 19:37 18/08/2019
  • Trần Kim Thập  Cám ơn các bác. Trên Livenguide, tôi chỉ chuyển link vào trang nhà Bô Xít VN là đủ. Trên FB tôi phải copy and Paste nguyên văn lời kêu gọi. FB chính hiệu là đám Hán nô! 04:39 19/08/2019
  • Teddys Nguyen  Hy vọng mọi người cùng "góp gió thành bão" 05:49 19/08/2019
Please to comment

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)