Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)

Chiến hạm Quang Trung 016 rời Cam Ranh hôm 15/8/2019 ra Bãi Tư Chính để làm gì?

Tại sao NP Trọng không dùng "đường dây nóng" ( đã thiết lập sau Tuyên Bố Chung tại Bắc Kinh ngày 15/1/2017 ) gọi ông TC Bình, bảo ông ấy cho rút hết mọi hoạt động của tàu TQ ra khỏi đặc quyền kinh tế của Việt Nam, để bảo đảm "16 chữ vàng + 4 tốt" là xong mà lại gởi chiến hạm Quang Trung 016 ra Bãi Tư Chính?

Coi chừng! cả thế giới xem diễn kịch...

Please to comment

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)