Status of Đặng Bình

Đặng Bình

1151 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (27)

 • Lê Quang Huy, Teddys Nguyen  and  3 others  like this.
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Đảng CS làm gương cho dân Trung Hoa biết có lòng tham và tinh thần bạo lực sẽ có tất cả. 23:24 29/08/2019
Please to comment

Đặng Bình

1151 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (27)