Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9289 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

FB Chu Vĩnh Hải
September 2, 2019

NẾU NGÀY ẤY.

Nếu ngày ấy, Bến Nhà Rồng đóng cửa,
"Người" lang thang quay trở lại Nghệ An.
Làm Giáo làng hay một chân Thơ lại,
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than...

Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng,
"Người" đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông.
Bầy Sấu đói đã reo mừng rước "Bác"
Thì ngày nay xương đâu trắng cánh đồng.

Nếu ngày ấy trên boong tàu đêm tối,
"Người lao công đang quét dọn hành lang"
Cơn sóng giữ tiễn đưa về đáy biển,
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.

Nếu ngày ấy, Pa-Ri trời trở lạnh,
Cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm.
"Bác" chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay Tổ quốc đã êm đềm.

Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng,
Cho "Người" vào trường thuộc địa khỏi thi
Mẫu Quốc đã có thêm "Hoàng Cao Khải"
Mà An Nam cũng thoát cảnh "Bác đi"

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu,
"Bác" chẳng đi. Đi chẳng có ngày về,
Về thượng mã phong bờ hang Phắc-Bó,
Thì ngày nay đâu có lũ u mê !

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Tác giả: CB

 • Đặng Bình  like this.
  • Đặng Bình  Tác giả CB là Của Bác?? Ha ha!! 23:01 02/09/2019
Please to comment

Đoàn Nghiêm

9289 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)