Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)

DÃ TÂM của ĐẠI HÁN XÂM LƯỢC...

Sáng ngày 3/9/2019, lúc 9 giờ 42 phút, tàu Lan Jing là tàu cẩu lớn nhất thế giới của tập đoàn dầu khí Trung Quốc đã đến tọa độ 14 độ 56 phút Vĩ tuyến Bắc - 109 độ 23 phút Kinh tuyến Đông, cách đường cơ sở chỉ 11 hải lý. Tức cách bờ biển Mộ Đức, Quảng Ngãi 23 hải lý.

Chúng đã mò vào biển quê nhà mình, cách chợ Đồng Cát, Mộ Đức, Quảng Ngãi về phía Đông chỉ 45 km!!!

Chúng bay! lũ Hán tặc! Chúng bây muốn làm gì ở đó?!

Hãy cút ngay!

Giận lũ Hán tặc một, căm đám Hán nô đến một trăm!

Cớ chi phải câm miệng?!

http://www.viendongdaily.com/tau-cau-lan-jing-cua-trung-cong-dang-o-trong-hai-phan-vn-P4JFoJ9d.html

Please to comment

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)