Status of Teddys Nguyen

Teddys Nguyen

4277 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần." (Sưu... See more

Contact list (27)

 • Lê Trung Tĩnh, Đoàn Nghiêm  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Những bài như vầy mới ngang tầm về độ da diết và rung cảm của "Chiều về trên sông" hay Chiều nay sương khói lên khơi...của Việt Nam. Nhiều khi cũng biết là mình bị chủ quan của người Việt nhưng tôi vẫn thấy âm nhạc phương Tây, ít nhất Anh Pháp mà tôi biết, về cả từ vẫn yếu hơn của nhạc Việt, đặc biệt là nhạc Tiền chiến vài bậc. Những pop và rock ca từ thường đơn giản. Có...See more 00:38 12/09/2019
  • Teddys Nguyen  TN chân thành cảm ơn phản hồi của anh Tĩnh.Thiển nghĩ danh ngôn của Henry Ward Beecher: "Chúng ta không giàu có bằng những gì nhận được, mà là những thứ ta cho ra." dành cho các nhạc sĩ trước 1975 là "không thể nghĩ bàn". 05:11 12/09/2019
Please to comment

Teddys Nguyen

4277 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần." (Sưu... See more

Contact list (27)