Status of Nguyen Tien Trung

Nguyen Tien Trung

164 Credits Price: 30 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (21)

Cuối tuần này người dân Hongkong kêu gọi biểu tình trên toàn thế giới để chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc đang tìm cách tước đoạt tự do của người dân Hongkong. Tôi rất ủng hộ các bạn Hongkong. Đó là cuộc đấu tranh chung của các dân tộc đang sống dưới chế độ cộng sản Trung Quốc hoặc đang bị đe dọa bởi chế độ cộng sản Trung Quốc như Hongkong, Đài Loan, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Việt Nam.

#Hongkong people call for demonstrations all over the world to support Hongkong's freedom cause and protest against #Chinazi. I wholeheartedly support Hongkong people because we have a common ennemi, which is the monster Chinazi.

VINH QUANG CHO HONGKONG!
https://youtu.be/i3o8FIGIoq8   


Please to comment

Nguyen Tien Trung

164 Credits Price: 30 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (21)