Status of Phan Anh Dũng

Phan Anh Dũng

83 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (4)

TÂM KHÚC THÁNG 10

này lửa cháy,
lửa cháy rồi, ngọn lửa tự do
lửa dân chủ,
cháy bùng lên từ trái tim tuổi trẻ

ôi ngọn sóng
ngọn sóng dâng, quật cường mạnh mẽ:
“đấu tranh này … đừng để lại mai sau”*

chính chúng ta,
chính chúng ta,
phải trực diện, đương đầu
đòi quyền sống, quyền làm người, quyền dân chủ

phải vùng lên
đừng yên ngủ,
phải dặn lòng:
“thành phố này là của chính chúng ta”**
“đất nước này là đất nước của chúng ta”

này bạn ơi
cùng nắm tay
ta kết một vòng hoa
hoa nở rực một trời
cả một trời hoa tuổi trẻ

tôi ước muốn
mang những chiếc dù che
về trên quê hương tôi khốn khổ
cũng đang cần
… một bóng mát tự do!

* Phát biểu của lãnh tụ tranh đấu Hoàng Chí Phong Hồng Kông

Please to comment

Phan Anh Dũng

83 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (4)