Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

10728 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)

Ngôn ngữ chỉ là một dấu hiệu rõ ràng của khoảng cách văn hóa cho những người sống ở nước ngoài, tôn giáo có thể là một thứ khác.
Trong hầu hết các gia đình Việt Nam, tôn giáo cột sống có thể được coi là giáo phái của tổ tiên, và sự tôn trọng đối với người cao tuổi, bao gồm cả cha mẹ của họ. Tôn giáo / văn hóa này tạo ra bộ xương tinh thần và tinh thần của gia đình và giúp nó phấn đấu. Nó giúp đưa câu chuyện từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến trẻ em tự hào về nguồn gốc của chúng và hướng dẫn các quyết định và hành động của chúng.
Mặc dù văn hóa / tôn giáo này rất quan trọng, nó có thể được coi là một đặc điểm văn hóa hơn là một tôn giáo có tổ chức. Không giống như Kitô giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác, nó không được xác định rõ ràng và không liên quan đến việc thành lập và tập hợp kịp thời để thờ phượng và học tập. Việc sùng bái tổ tiên và sự tôn trọng của người già không phải là một tôn giáo để thực hành với những cuốn sách hay Kinh thánh được lưu giữ. Nó có thể bị mất, pha loãng nếu không được chăm sóc đủ. Sống một mình ở một đất nước mới, xa các gia đình lớn hơn, không có ông bà, tôn giáo / văn hóa này có thể bị lãng quên và không được thực hành trong cuộc sống gia đình hàng ngày, tạo ra một khoảng cách văn hóa hoặc rạn nứt. So với những đứa trẻ bản xứ của các gia đình bản địa có tôn giáo đã thành lập như Cơ đốc giáo hay Hồi giáo hoặc thậm chí những người không có tôn giáo nhưng có mạng lưới gia đình và người thân chặt chẽ, những gia đình nhập cư Việt Nam này có thể gặp một số bất lợi và nhược điểm về tinh thần.
Điều này đặc biệt đúng hiện nay khi trẻ em đang bị xâm chiếm hấp dẫn liên tục từ phương tiện truyền thông xã hội. Không có một nền tảng vững chắc giữ họ lại, họ giống như những con thiêu thân thu hút sự chú ý của truyền thông xã hội với tất cả những lời khen ngợi vô nghĩa về việc tự làm hại bản thân và sở thích tự mãn của việc đăng và nhắn tin. Đó là rất nhiều thời gian bị mất. Tiếp theo là những điều nguy hiểm khác như ảnh hưởng xấu, tự định tâm, bị ám ảnh bởi ngoại hình, tự làm hại bản thân.
Tôi đã tuyên bố ngay từ đầu rằng bối cảnh của sự lo lắng này là dành cho gia đình ở nước ngoài. Tuy nhiên, sự rạn nứt về văn hóa / tinh thần và hậu quả của nó cũng có thể liên quan đến gia đình sống bên trong Việt Nam ngày nay.
Ở một mức độ nào đó, gia đình cũng giống như xã hội và giống như chính trị, chúng ta luôn cần những người bảo thủ chống lại tác động tiêu cực của các xu hướng tiến bộ. Chúng ta không bao giờ biết.
Google translate works quite well: https://www.livenguide.com/status/3928-le-trung-tinh.html#status-3928

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

10728 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)