Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Phản hồi một số chỉ trích gay gắt cuộc “Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ”
February 2, 2016

Do những chỉ trích dưới đây ảnh hưởng đến những người tham gia, hỗ trợ công việc này nên chúng tôi thấy cần viết ngắn gọn vài lời giải thích.

“CÔNG VIỆC NÀY DỌN ĐƯỜNG CHO SỰ Ở LẠI CỦA CỘNG SẢN”

Chưa nói công việc này dọn đường cho ai, nhưng đây là lần đầu tiên có một cuộc bầu chọn, đáng tiếc chỉ mới là trên mạng, trong đó các ứng cử viên cộng sản phải thi đua số phiếu với những ƯCV khác một cách công bằng và trung thực.

Nếu nói dọn đường, cuộc bầu chọn này dọn đường cho tất cả đại diện của các đảng phái, lực lượng chính trị ôn hòa với những dự án nghiêm túc cho Việt Nam trong một tương lai dân chủ. Đó có thể là Việt Tân, Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, hay đảng Cộng Sản…nếu những tổ chức này tôn trọng dân chủ và người dân Việt Nam. Lá phiếu của người dân sẽ là quyết định tuyệt đối và cuối cùng.

Nếu để ý kỹ, các bạn có thể thấy sự xuất hiện của một số người đại diện các đảng phái trong các ứng cử viên được đề cử thêm. Một số tổ chức chính trị đã có dấu hiệu có số phiếu tăng đều và ổn định. Ngược lại đảng Cộng Sản tuy có 4 người trong danh sách từ đầu nhưng đang có số phiếu thấp nhất.

“MỘT SỐ ƯCV CÓ VẤN ĐỀ VỀ TƯ CÁCH VÀ CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI GIỎI HÔ HÀO ĐÁM ĐÔNG”. Rất nhiều người liên lạc «tố cáo» các ƯCV và chỉ trích chúng tôi về các lựa chọn ƯCV.

Mặc dầu đặt nặng vấn đề tư cách của lãnh đạo và những dự án chính trị nghiêm túc, danh sách bầu chọn ban đầu không có mục tiêu là một danh sách các ứng cử viên mẫu mực hay áp đặt một tiêu chuẩn phải tuân theo. Đó là một danh sách đề nghị trên thực tế hiện nay, một thực tế chính trị gồm những ứng cử viên có thể không hoàn hảo, những cá nhân hô hào đám đông (theo quan niệm của một số người), hay những lãnh đạo cộng sản được chọn theo cách mà họ gọi là tập trung dân chủ…

Tuy nhiên khi các bạn tiếp tục hy vọng và chờ đợi một danh sách những ứng cử viên mẫu mực về tư cách (theo các bạn), với những dự án chính trị nghiêm túc, không «câu like»…; các bạn lại một mặt vô tình tách mình ra khỏi đám đông, mặt khác mong chờ một nền dân chủ tươi đẹp với các ứng cử viên hoàn hảo, và dĩ nhiên không bao giờ có được.

Và khi mất niềm tin vào đám đông, thì việc gì các bạn lại hy vọng một nền dân chủ với toàn dân bỏ phiếu?

Chúng tôi nghĩ khó khăn lớn nhất trong việc tiến đến một nước Việt Nam dân chủ không chỉ nằm ở sự ngăn cản hay cấm đoán của nhà cầm quyền, mà còn phần lớn ở việc chúng ta, từ bất cứ thành phần chính trị nào, chưa thật sự tin vào 90 triệu người Việt Nam, và lựa chọn của họ.

Đó là một trở ngại lớn mà công việc này mong muốn góp một phần rất nhỏ để vượt qua. Thay vì nghi ngờ, chúng ta nên tin tưởng. Thay vì quay lưng, chúng ta nên lựa chọn (dầu mới là thực tập). Thay vì không tin tưởng và tách ra khỏi đám đông, chúng ta tham gia và cải thiện nó.Thay vì phó thác cho người khác, chúng ta đề nghị những ứng cử viên chúng ta tâm đắc và vận động cho lựa chọn của mình.

Đó là những hoạt động chính trị bình thường trong một môi trường dân chủ mà chúng tôi đang cố gắng tổ chức. Tất cả chỉ là khởi tập. Nhưng không thực tập thì bao giờ mới thực hiện?

Trong 4 ngày qua, có thêm 7 người bỏ phiếu. Cuộc bầu chọn và kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV.

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)