Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Kết quả đến ngày 05/02/2016:
February 5, 2016
Theo kết quả hiện nay và quy định từ đầu, ông Nguyễn Phú Trọng rời danh sách bầu chọn và được thay thế bởi ông Bùi Quang Vinh vào lúc 22h VN 05/02/2016. Cảm ơn ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Gia Kiểng có số phiếu tăng đều và ổn định từ lúc bắt đầu cuộc bầu chọn đến giờ.

Kết quả 10 người có nhiều phiếu nhất đến hiện giờ ngày 05/02/2016:

Xếp hạng Ứng cử viên Số phiếu %
1 Trần Huỳnh Duy Thức 374 35,7
2 Nguyễn Quang A 199 19,0
3 Lê Công Định 174 16,6
4 Nguyễn Tấn Dũng 108 10,3
5 Nguyễn Gia Kiểng 46 4,4
6 Cù Huy Hà Vũ 32 3,1
7 Phạm Đoan Trang 24 2,3
8 Bùi Quang Vinh 14 1,3
9 Nguyễn Văn Đài 10 1,0
10 Nguyễn Phú Trọng 7 0,7

Các ông Nguyễn Gia Kiểng, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Quang Vinh, Nguyễn Văn Đài là những người xuất phát bất lợi hơn do không có tên trong danh sách từ đầu.

Ba ứng cử viên CS NguyễnThị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Đại Quang mới vào danh sách bầu chọn vẫn chưa có phiếu bầu nào.

Xin đính kèm chính xác các phiếu của ông Nguyễn Phú Trọng và lời bàn của những người ủng hộ ông.

Trong 5 ngày qua có thêm 12 người bỏ phiếu.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)