Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Chúc mừng năm mới !
February 8, 2016
Bên dưới là các lời bàn của những người bỏ phiếu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang thụ án 16 năm tù tại Việt Nam ;

và các phiếu cho ông Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Ngọc Già và ông Nguyễn Hữu Vinh, cả ba ông đều đang bị giam giữ chưa qua xét xử từ nhiều tháng nay.

Cầu chúc các ông bình an, người dân Việt Nam sớm được tự do dân chủ thật sự.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích kết quả. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)