Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Phiếu của các ƯCV Cộng Sản
February 17, 2016
Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ và nhân dân Việt Nam đã hy sinh và mất mát trong chiến tranh Biên Giới 1979 giữa Việt Nam và China. Chúng tôi tin rằng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, người dân được lựa chọn lãnh đạo và quyết định số phận của mình là điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề giữa Việt Nam và China.

Đính kèm là các phiếu của các ứng cử viên Cộng Sản mà chúng tôi chưa công bố đến giờ.

Nếu kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng (108 phiếu) thì đảng Cộng Sản là tổ chức chính trị có số phiếu cao nhất (147 phiếu).

Nếu không, tổng số phiếu các ứng cử viên Cộng Sản thấp hơn của ông Nguyễn Gia Kiểng thuộc Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, dầu ông Nguyễn Gia Kiểng không có lợi thế trong danh sách từ đầu.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả tại https://www.facebook.com/letrungtinh. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)