Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Cho đến khi thực sự diễn ra tổng tuyển cự tự do và dân chủ trên toàn Việt Nam
March 6, 2016
Đính kèm là 30 phiếu và ý kiến gần đây nhất. Các bạn có thể xem rõ hơn tại https://baucudanchu.wordpress.com/

Cuộc bầu chọn này sẽ tiếp tục, kết quả sẽ được thông báo cho đến khi thực sự diễn ra tổng tuyển cử tự do và dân chủ trên toàn nước Việt Nam, với sự tham gia của các quan sát viên quốc tế và một tổ chức giám sát độc lập gồm đại diện các đảng phái chính trị của Việt Nam.

Trong khi chờ đợi sự kiện đó, các kết quả bầu chọn đã và đang diễn ra tại Việt Nam đều không đáng tin cậy.

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả. Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2

Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)