Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)

Phiếu và ý kiến bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức
June 4, 2016
Kết quả của cuộc bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ cho thấy mức độ ủng hộ của người dân rất cao đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang tuyệt thực trong tù nhằm yêu cầu Nhà nước Việt Nam thượng tôn pháp luật và trưng cầu dân ý trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước.

Nếu đây là cuộc tổng bầu cử nguyên thủ quốc gia, với kết quả hiện nay, ông Trần Huỳnh Duy Thức sẽ là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam được bầu chọn tự do sau năm 1975.

Nếu đây là cuộc tổng bầu cử nghị viện, với kết quả hiện nay, các ứng cử viên CS với tổng số phiếu (13.7 %) thấp hơn hẳn số phiếu ngay cả của một số ứng cử viên khác. ĐCS sẽ mất quyền lãnh đạo nước Việt Nam sau 40 năm độc quyền.

Cuộc bầu chọn đang diễn ra tại https://goo.gl/WF8Nz2. Kết quả được đăng tải và bàn luận tại https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html

Các giá trị nền tảng của công việc : tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng các ƯCV. Trân trọng đón nhận mọi góp ý, đề cử, phân tích khác kết quả.

Mọi người chịu khó download hình Phiếu của ông Trần Huỳnh Duy Thức về thì sẽ xem được chi tiết các ý kiến trong phiếu hơn. Trân trọng cảm ơn.

#freethuc

Note 11/10/2019: Chúng tôi đang đăng lại và tiếp tục cập nhật về cuộc Bầu cử, mời mọi người vào đây để theo dõi https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html

 • Lê Minh Triết, LVGViV  and  1 others  like this.
  • LVGViV  just shared this status/Activity with Chau Tran 18:49 11/10/2019
  • LVGViV  just shared this status/Activity with FB Chau Tran 21:27 11/10/2019
Please to comment

Bầu cử Việt Nam

439 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Friend list (59)